Compilo Support.">

Webinarer

Frist for påmelding er senest dagen før webinaret starter. Om du har problemer med å melde deg på, ta kontakt med Compilo Support.

Vi benytter Microsoft Teams til våre webinarer. Maks deltakere pr webinar er 20 personer om ikke annet angitt på webinaret. Informasjon om hvordan delta på webinaret blir sendt ut til de påmeldte dagen før webinaret starter på e-post.

Samlet oversikt : Planlagte webinarer