Compilo Support.">

Webinarer

Frist for påmelding er senest dagen før webinaret starter. Om du har problemer med å melde deg på, ta kontakt med Compilo Support.

Vi benytter Microsoft Teams til våre webinarer. Maks deltakere pr webinar er 20 personer om ikke annet angitt på webinaret. Informasjon om hvordan delta på webinaret blir sendt ut til de påmeldte dagen før webinaret starter på e-post. Husk å se etter mailen i Annet innboksen din om du ikke ser den i fokus innboksen.

Samlet oversikt : Planlagte webinarer

Webinar
Tips og triks 1
Vi gjennomgår visualisering av dokumentstruktur, hvordan du kan vise dokumentstruktur på forsiden og hvordan du kan få kvalitetssystemet tilgjengelig på mobil.
Webinar
Tips og triks 2
Vi gjennomgår: Personlige favoritter på forside, opprette nyhetsmeldinger, endre begrepene brukt i kvalitetssystemet, type enheter
Vikarer og dokumentstruktur
Vi gjennomgår hvordan en legger til vikarer, dokumentstruktur; arv av underliggende og overordnede mapper/dokumenter, samt hvordan få det beste bilde på forsiden deres.
Webinar
GDPR
Compilo har utviklet metode for å sikre internkontroll _GDPR og har utviklet nødvendige GDPR-prosedyrer og protokoller.
Webinar
Dokumentdeling
Hent dokumenter fra andre organisasjoner eller egen organisasjon og tilpass. Webinaret viser dere hvordan funksjonen brukes og gir dere eksempler på bruk.
Webinar
Flytkart
Hvordan bygge flytkart hvor du kan visualisere prosesser. Det gjør det enklere å se hele prosessen og gjør det enkelt å finne frem til tilknyttede prosedyrer.
Webinar
Årshjul
Webinaret viser dere systematikken med bruk av Årshjul, samt hvordan Årshjul bygges opp og vedlikeholdes i kvalitetssystemet.
Webinar
Typiske avvik
Hvordan å få flere avvik innrapportert samt korrekt alvorlighetsgrad. En metodikk for dette er Compilos funksjon "typiske avvik".
Webinar
Sjekkliste
Vi viser deg hva denne funksjonen er, hvorfor den er nyttig og hvordan du bygger egne skjema og sjekklister.
Webinar
Ekstern portal
Publisér innhold fra kvalitetssystemet til andre digitale flater, f.eks. nettsidene til kommunen
Risikostyring
Presentasjon av hvordan benytte Compilo Kvalitet og ROS modulen.
Kategoribygger (introduksjon)
Kategoribygger er et verktøy som lar en tilpasse kategoriene som er benyttet i modulene avvik og forbedringsforslag.
Kategoribygger (obligatorisk kurs)
For å tilgang til kategoribyggeren, må brukerne som skal ha tilgang delta på obligatoriske kurs hos Compilo, hvor vi vil gjennomgå denne funksjonen. For å få tilgang må dette bestilles via Compilo Kundesenter.
Integrasjon mellom KF-Håndbøker og Compilo Kvalitet
Integrasjonen er utviklet for å gi dere tilgang til KF-Håndbøker via Compilo _Kvalitet. Ansatte og ledere finner lokalt og sentralt regelverk, prosedyrer, avvikshåndtering og risikostyring på en arbeidsflate.
Bridge _Kontraktsmodul
Bridge _Kontraktsadministrasjon gir deg samlet oversikt over organisasjonens kontrakter.
Arkivintegrasjon mellom Compilo og ACOS
Compilo og ACOS holder felles webinar om den nyetablerte integrasjonen mellom Kvalitetssystemet og ACOS WebSak.
Webinar
Superbrukerkurs
Compilo arrangerer systemadministrator og superbrukerkurs for kvalitetsstyringssystemet.
Compilo Community - Kick off
Compilo lanserer endelig COMPILO COMMUNITY, et forum hvor du som kunde kan komme i kontakt med andre kunder hos Compilo, stille spørsmål, dele innhold fra ditt kvalitetssystem og hente innhold fra andre kommuner sitt kvalitetssystem.