Compilo Support.">

Webinarer

Frist for påmelding er senest tidspunktet webinaret starter. Om du har problemer med å melde deg på, ta kontakt med Compilo Support.

Vi benytter Microsoft Teams til våre webinarer. Informasjon om hvordan delta på webinaret blir sendt ut til de påmeldte på e-post. Husk å se etter mailen i Annet innboksen din om du ikke ser den i fokus innboksen.

Samlet oversikt : Planlagte webinarer

Webinar
Oppdateringer i Compilo
HVEM: Alle brukere av systemet, spes for sysadmin og ledere HVA: Vi gjennomgår oppdateringer som har kommet i kvalitetsytemet siste 12 mnd
Webinar
Ny i Compilo
Hvem er webinaret for: Ledere og ansatte i kommunene    Innhold: Grunnleggende innføring i navigasjon på startsiden: Hva kan jeg redigere på min konto, hvordan legger jeg til favoritter, hvor finner jeg mine arbeidsoppgaver og arbeidskopier …
Webinar
Tips og triks Dokument
Hvem er webinaret for: Ledere og sysadmin    Innhold: I dette webinaret ser vi på hvordan man kan få dokumentbiblioteket i Compilo til å bli noe mer enn en lagringsplass for prosedyrer for din organisasjon :-)
Webinar
Tips og triks startside
Her kommer det tips og triks som er aktuelle for ansatte, ledere, superbrukere og systemadministratorer.
Webinar
Systemadmistrator: System og dokumentmodulen
Søke opp / reaktivere slettede dokument - Flytte revisjonsansvar på dokument- endre revisjonsansvarlig i bulk - Bruke systemrapport – arbeidskopier - System: Deaktivere enhet i organisasjonskart -Reaktivere slettede brukere
Webinar
Avvik for "dummies"
Agenda: • Melde avvik – hvordan fylle ut skjema? • Behandle avvik – hva må gjøres for å lukke ett avvik? • Hvordan skape avvikskultur/forstå betydningen av å melde avvik Webinaret passer for alle som trenger en oppfriskning eller for nyansatte som ønsker ett innblikk i hvordan man melder/behandler avvik.
Webinar
Hva er et avvik?
Hvem er webinaret for: Alle  Innhold: Hva er egentlig et avvik, og hva er varsling? I dette Webinaret ser vi på hva vi legger i begrepene "Forbedringsforslag", "Avvik" og "Varsling": Dette Webinaret kan godt settes på agendaen i personalmøter f.eks, slik at man får en god diskusjon og felles forståelse i egen organisasjon rundt disse begrepene.
Webinar
Avviksmodulen for systemadministratorer
Vi gjennomgår; koble ansvarsområde til enhet, gjenåpne avvik, behandle avvik på vegne av leder, legge til sekundærenheter på bruker.
Webinar
Tips og triks: Avvik
Her kommer det tips og triks som er aktuelle for ansatte, ledere, superbrukere og systemadministratorer .
Webinar
Statistikk
Agenda: • Hva ligger i statistikken? • Hvordan finne den informasjonen du trenger? • Hvordan dele dette med andre? Webinaret passer for alle som ønsker å lære mer om hvordan man bruker statistikken til å hente ut informasjon!
Webinar
Årshjul
For hvem: Ledere, superbrukere og sysadmin Hva? : Introduksjon og oppfriskning av årshjulsmodulen.
Webinar
Tips og triks for Årshjul
Hvem er webinaret for: Ledere, superbrukere og systemadmin.   Innhold: Generell gjennomgang om hvordan vi jobber med årshjul, fra oprettelse til gjennomføring av aktiviteter og enkel oppfølging.
Webinar
Brukerhåndtering
Hvem er webinaret for: Ikt, Hr og sysadm Innhold: Se på de ulike mulighetene for brukerhåndtering i Compilo.
Webinar
Muligheter i Compilo
Dette webinaret svarer ut deres stadige spørsmål «hva finnes i kvalitetsystemet». Vi viser moduler og deler av programvaren vi vet at ikke alle har kjennskap til.
Webinar
GDPR
GDPR webinar med fokus på: -Prosessen med å få GDPR implementert i egen organisasjon. -Protokoll, utfylling -Implementering av GDPR -Egenkontroll, årlig kontroll -Ledelsens årlige gjennomgang
Webinar
Dokumentdeling
Hvem er webinaret for: Systemadmin, Interkommunale samarbeid og forfattere   Innhold: Se på hvordan på dele dokumenter på tvers av kommuner og systemer.
Webinar
Flytkart
• Vi lager et flytkart fra A-Å • Ser på eksempler Passer godt til alle som jobber med dokumenter!
Webinar
Sjekkliste
Hvem er webinaret for: Systemadministratorer, superbrukere og ledere Innhold: Sjekkliste for nybegynnere. Hva kan sjekkliste brukes til, hvordan lager man en sjekkliste, hvordan ber man ansatt om å fylle ut sjekkliste
Webinar
Ekstern portal: Dele dokumenter ut av systemet som link
Hvem er webinaret for: superbrukere og systemadministratorer Innhold: Hvordan kan dokumenter som ligger inne i Compilo deles med andre som ikke har innlogging til systemet? Pdf eller aktiv link? Hvem og hvordan bygges mappestruktur i denne portalen? Og hvem har tilgang til å dele dokumenter?
Webinar
Dokumentmodulen, format
Webinar i _Compilo kvalitet om dokumentformat i dokumentmodulen. Format vi gjennomgår: - Flytkart - Skjema - GDPR-protokoll - Prosedyre
Webinar
Distribusjon informasjon
Agenda: • Hva kan funksjonen brukes til? • Hvem kan lage «nyhetsartikler»? • Hvordan lage en «nyhetsartikkel»? • Kobling mellom distribusjon informasjon og: o Avvik o Tiltak o Dokumenter Webinaret passer for systemadministrator, superbruker og ledere, samt nyhetsforfattere
Webinar
Introduksjon og oppfriskning i ROS modulen
HVEM: Prosessledere, ledere, sysadmin og superbruker HVA: steg-for-steg hvordan å gjøre en ROS-analyse, og introduksjon av mulighetsbildet
Webinar
ROS – oppsett av modulen
Målgruppe: systemadministratorer og personer som er involvert i ROS Varighet: 1 time Modul: ROS Hvilke muligheter har vi til selv å sette opp ROS-modulen mtp Områder Matriser Maler (risikoobjekt, risikofaktorer, tiltak) Rettighetsoversikt
Webinar
Tips og triks ROS
Her kommer det tips og triks til ROS modulen
Webinar
Initiell ROS
Initiell ROS er en dokumenttype i dokumentbiblioteket. Vi skal se på Initell ROS fra A-Å
Webinar
Risikoanalyse Dokument
Her ser vi på hvordan vi importerer en ROS-analyse over til dokumentbiblioteket. Passer til alle som jobber med ROS og Dokument
Webinar
DIPS
Hvem er webinaret for: Sysadm Compilo + Sysadm DIPS  Innhold: Se på flyten mellom DIPS.
Integrasjon mellom KF-Håndbøker og Compilo Kvalitet
Integrasjonen er utviklet for å gi dere tilgang til KF-Håndbøker via Compilo _Kvalitet. Ansatte og ledere finner lokalt og sentralt regelverk, prosedyrer, avvikshåndtering og risikostyring på en arbeidsflate.
Webinar
Få økonomisk kontroll med Bridge: Kontraktsadministrasjon
Har kommunen kontroll på sine kontrakter? Bli kjent med verktøyet bridge og modulen kontraktsadministrasjon. Verktøyet er ment for kommuneledelsen. Webinaret fungerer som en introduksjon
Webinar
Bridge _Oppfølging av politiske vedtak
System og metode for oppfølging og kontroll av politiske vedtak.
Webinar
Bridge _Modenhetsanalyse
Sikrer dokumentert kunnskap i forhold til Kommunelovens §25-1
Webinar
Compilo som et ledelsesverktøy
Hvem er webinaret for: Ledere og sysadmin   Innhold: I dette webinaret ser vi på hvordan man som leder kan benytte Compilo som et verktøy for ledere. Her ser vi på hvilke rapporter man kan benytte , hvordanman enkelt kan følge opp aktiviteter og oppgaver, samt hvilke kommunikasjonsmuligheter du som leder kan benytte i arbeidshverdagen. Til slutt ser vi på hvordan man kan benytte Compilo opp mot "ledelsens gjennomgang".
Webinar
IK Rapport
Hvem er webinaret for: Ledere og Systemadmin  Innhold: Gjennomgang av IK Rapport og hvordan man kan benytte denne i fbm f.eks AMU møter og ledelsens gjennomgang.
Webinar
Integrasjoner i Compilo
Hjertelig velkommen til webinar om integrasjoner i Compilo. Vi har over de siste årene jobbet dedikert for å få på plass forskjellige integrasjoner. Dette webinaret vil være en introduksjon og gi et godt overblikk over de forskjellige integrasjonene og hva de gjør i Compilo.
Webinar
Arkivverdig innhold- BK Plan
Hvem er webinaret for: Arkivarer og Systemadmin Innhold: Elektroniske system der data både oppstår og behandles, er det lovpålagt å ha en Bevaring og Kassasjonsplan for. Vi ønsker i dette Webinaret å sette søkelys på viktigheten av at man har en egen BK Plan for data som oppstår og behandles i Compilo, og vil gi dere noen anbefalinger som tar utgangspunkt i data fra revidert BK Plan fra Arkivverket.
Webinar
Integrasjon mot ACOS arkiv
Hvem er webinaret for: arkivledere og sysadm Innhold: I dette webinaret ser vi på flyt mellom Compilo og arkiv.
Webinar
Integrasjon mot Documaster arkiv
Hvem er webinaret for: Arkivledere og sysadm.    Innhold: Se på flyten mellom Compilo og Arkiv.
Webinar
Integrasjon mot Public 360 arkiv
Mye av innholdet som blir produsert i Compilo er arkivverdig. Mange sliter i dag med å arkivere dette manuelt og etter forespørsel har vi satt opp integrasjoner mot arkivsystemet til Public 360. Arkivverket anbefaler også å ha slike integrasjoner på plass for sømløs overføring.
Webinar
Integrasjon mot Sikri Elements arkiv
Hvem er webinaret for: Arkivledere og sysadm.    Innhold: Se på flyt mellom Compilo og Arkiv.
Webinar
FAMAC
Hvem er webinaret for: Sysadm og systemforvalter FAMAC.    Innhold: Se på flyt mellom Compilo og FAMAC.
Webinar
Introduksjon til Civis - en nasjonal innbyggerapp for alle kommuner
I Civis samler vi hele Kommune-Norge og åpner for digital samhandling og kommunikasjon mellom kommuner, innbyggere, næringsliv og foreninger på tvers av kommunegrenser. Dette innebærer at innbyggere kan eksempelvis kryssfølge sin hjemkommune, arbeidskommune og hyttekommune på en og samme plattform. Og det beste av alt? Civis er ferdig utviklet hyllevare som er spesialtilpasset offentlig sektor. Agenda: Hva er Civis og hvordan fungerer det? Hvorfor gjør vi dette? Eksempler på bruk av Civis i kommuner Civis svarer ut digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019–2025: Én digital offentlig sektor. Q&A For mer informasjon sjekk ut: www.civis.no
Webinar
Lansering av ny modul i Civis: Innbyggermelding
For eksisterende kunder av Civis og Borgermelding.
Webinar
Ljusdals kommune deler erfaringer med varsling og beredskap
Vi har gleden av å invitere deg til et eksklusivt webinar der vi sammen med Ljusdals kommun i Sverige vil utforske deres erfaringer med beredskap og varsling i møte med skogbranner og ekstremvær, spesielt hendelsen med "Hans". Dette webinaret gir deg muligheten til å lære av deres innsats og trekke lærdom for å forbedre vår egen beredskapsrespons. Hilsen Artvise, CPU, Compilo og Civis. Vel møtt!
Webinar
Friskus - Hvordan opprette et gjentagende arrangement
Bli med på et kjekt og informativt webinar om Friskus-plattformen ✅ Ønsker du å synliggjøre et arrangement for din organisasjon eller din kommune som foregår ukentlig eller jevnlig? I Friskus kan du enkelt opprette et arrangement og legge inn en gjentagende dato. Dette gjelder både om du har en ukentlig aktivitet, en aktivitet som foregår annenhver uke eller to ganger i uken. Vi gir også noen tips for hvordan du kan nå ut til flere med dine arrangementer. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Påmeldingsfunksjonen i Friskus
Trenger du en enkel påmeldingsfunksjon i ditt arbeid? Vi holder en grundig gjennomgang av hvordan man oppretter påmelding med venteliste i en aktivitet. Dette er aktuelt for arrangementer der man ønsker å ha en god oversikt over påmeldte deltakere. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Sertifikater
Ønsker du å tildele personer en spesifikk egenskap/kompetanse? ✅ Vi holder en grundig gjennomgang av hvordan man tildeler sertifikater elektronisk. Ved å benytte sertifikater kan du sikre at for eksempel frivillige innehar riktig kompetanse (dette kan være sertifisert turvenn eller spisevenn). Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Aktivitetsnettverk/arrangørside
✅ Ønsker du å samle en gruppe mennesker for å kommunisere og planlegge? I Friskus kan du samle gamergruppen, idrettslaget eller strikkeklubben i en arrangørgruppe. Ved å opprette et slikt aktivitetsnettverk kan en publisere nyheter for medlemmene, sende meldinger og opprette aktiviteter/arrangementer som medlemmene blir varslet om. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Regionsamarbeid
Ønsker du å opprette arrangement/aktiviteter på tvers av kommunegrensene? Vi viser hvordan en kan tilgjengeliggjøre en aktivitet i flere kommuner. Vi viser også hvordan en kan opprette et arrangement med en medarrangør (for eksempel en annen kommune) - perfekt for regionsamarbeid. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Frivillige oppdrag
✅ Trenger din kommune eller organisasjon flere frivillige? Ønsker du å lære hvordan en kan utlyse frivillige oppdrag i plattformen? Vi viser hvordan du oppretter frivillige oppdrag. Vi går gjennom viktigheten av god informasjon om oppdraget, samt at kontaktinformasjon må være tilgjengelig. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet
Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet Fleire og fleire leiarar i norske kommunar etablerer ein digital grunnmur, ein infrastruktur for aktivitet og deltaking - kva gjer dei? Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet, og gje tilsette verktøy for å klare jobben sin Dagsaktuelt webinar som passar for politikarar, leiarar og fagpersonar i offentleg sektor
Webinar
Friskus for bærekraftige helse og omsorgstenester
Korleis nytte Friskus i helse og omsorg - Lær om strukturert og systematisk kommunikasjon med pårørande knytt til institusjon Webinaret passar for leiarar og fagpersonar tilsett i helse og omsorgstenesta i kommunen
Webinar
Friskus - Forenkle deltaking i aktivitet og lokalsamfunn for barn og unge
Korleis nå ut til barn og unge og forenkle deltaking i aktivitet og lokalsamfunn ? • gje tryggleik og oversikt over tilbod og moglegheitar • fjern økonomiske barriærer Dagsaktuelt webinar som passar for politikarar, leiarar og fagpersonar i offentleg sektor
Webinar
Friskus - Aktiv og sosial senior
Korleis redusere digitalt utanforskap og legge tilrette for at fleire seniorar er aktiv og sosial ? - erfaring- og kunnskapsdeling frå innovasjonsprosjektet i kommunar m.a. Ålesund kommune - aktiv alderdom - vinn vinn for enkeltindivid og samfunn - innblikk i kva som er mogleg - råd og tips Webinaret passar for leiarar og fagpersonar i offentleg sektor
Webinar
Friskus - Visning av billettløsning
✅ Ønsker du å se hvordan Friskus sin billettløsning fungerer i praksis? Vi tar en gjennomgang av vår billettløsning. Vi viser hvordan det ser ut når man skal reservere og bruke en billett. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Planlegging og påmelding til sommeraktiviteter
Skal du arrangere sommerskole? Eller ha aktiviteter i sommer? Bli med på dette webinaret og lær om funksjonene i Friskus som kan gjøre dette litt lettere. ✅ Vi viser hvordan du kan planlegge sommeraktiviteter og viser frem funksjoner som påmelding og venteliste. Bli med og lær mer om plattformen! Det er helt gratis å delta. Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Digital utdeling av midler til fritidsaktiviteter
Nysgjerrig på en digital løsning for utdeling av midler til fritidsaktiviteter? Vi går gjennom Friskus plattformen og viser hvordan kommuner har gjennom fritidskonto delt ut over 51 millioner kroner øremerket til fritidsaktiviteter for barn og unge.
Webinar
Presentasjon av Ceepos - en betalingsplattform for alle kommunens behov
I Confirma Software har vi flere søsterselskaper, og ett av disse selskapene er Computer Program Unit (CPU). Deres betalingsplattform Ceepos er spesielt utviklet med tanke på offentlig sektors behov. Med over 30 års erfaring i Finland har CPU opparbeidet seg en enestående ekspertise på behov og krav til offentlig sektor, og nå er tiden inne for lansering i Norge Betalingsplattform for alle kommunens behov • Ceepos - en betalingsplattform designet for offentlig sektor • Automatiserte prosesser som sparer tid og penger • Et stort utvalg av betalingsmetoder er tilgjengelig
Webinar
Offentlig innsyn - hvordan hente ut dokumentasjon enkelt?
Hva gjør kommunen når de får et offentlig innsyn? Hvordan levere oversiktlig dokumentasjon på en effektiv og tidsbesparende måte? Vi viser hvordan.
Webinar
Opprette prosedyre
Agenda: • Hvordan opprette en prosedyre • Maler: prosedyre eller praktisk prosedyre • Sende dokument på høring, hurtigrevisjon mm. • Metadata – hvilken informasjon ligger her? Dette webinaret passer for: redaktører/forfattere, ledere, systemadministratorer og superbrukere.