Compilo Support.">

Webinarer

Frist for påmelding er senest dagen før webinaret starter. Om du har problemer med å melde deg på, ta kontakt med Compilo Support.

Vi benytter Microsoft Teams til våre webinarer. Maks deltakere pr webinar er 20 personer om ikke annet angitt på webinaret. Informasjon om hvordan delta på webinaret blir sendt ut til de påmeldte dagen før webinaret starter på e-post. Husk å se etter mailen i Annet innboksen din om du ikke ser den i fokus innboksen.

Samlet oversikt : Planlagte webinarer

Webinar
Tips og triks 1
Vi gjennomgår visualisering av dokumentstruktur/bibliotek + arv av overliggende og underliggende mapper, hvordan du kan vise dokumentstruktur på forsiden, og hvordan få Kvalitetssystemet tilgjengelig på mobil.
Webinar
Tips og triks 2
Vi gjennomgår: Legge personlige favoritter på forside. Nyhetsmeldinger på forsiden. Endre begreps-id i kvalitetssystemet. Type enhet - hva er dette?
Webinar
Tips og triks 3
Vi gjennomgår søke opp i slettede dokument, bruke systemrapport, deaktivere enhet i organisasjon, reaktivere slettede brukere.
Webinar
Avvik 1
Grunnleggende opplæring, avviks effekt på statistikk, leders ansvar, hvordan å lukke, hva som skjer ved å videresende.
Webinar
Avvik 2
Rettet sys-admin: Kople ansvarsområde til enhet, gjenåpne avvik, behandle avvik på vegne av leder, legge til sekundærenheter på bruker.
Webinar
Årshjul
Grunleggende opplæring + hvordan å aktivt bruke «oppdrag» og ha et levende årshjul.
Sesongopning
Compilo Community
Compilo Community er et forum hvor du som kunde kan komme i kontakt med andre brukere av Compilo, diskutere internkontroll, forbedringsarbeid, stille spørsmål, dele og hente innhold fra andre. Vi inviterer alle til sesongopning; der vi setter retningen for aktiviteten i Compilo Community videre i 2021
Webinar
Muligheter i Compilo
Dette webinaret svarer ut deres stadige spørsmål «hva finnes i kvalitetsystemet». Vi viser moduler og deler av programvaren vi vet at ikke alle har kjennskap til.
Webinar
GDPR
GDPR webinar med fokus på: -Prosessen med å få GDPR implementert i egen organisasjon. -Protokoll, utfylling -Implementering av GDPR -Egenkontroll, årlig kontroll -Ledelsens årlige gjennomgang
Webinar
Dokumentdeling
Hent dokumenter fra andre organisasjoner eller egen organisasjon og tilpass. Webinaret viser dere hvordan funksjonen brukes og gir dere eksempler på bruk.
Webinar
Flytkart
Hvordan bygge flytkart hvor du kan visualisere prosesser. Det gjør det enklere å se hele prosessen og gjør det enkelt å finne frem til tilknyttede prosedyrer.
Webinar
Sjekkliste
Vi viser deg hva denne funksjonen er, hvorfor den er nyttig og hvordan du bygger egne skjema og sjekklister.
Webinar
Ekstern portal
Publisér innhold fra kvalitetssystemet til andre digitale flater, f.eks. nettsidene til kommunen
Risikostyring
Presentasjon av hvordan benytte Compilo Kvalitet og ROS modulen.
Kategoribygger (introduksjon)
Kategoribygger er et verktøy som lar en tilpasse kategoriene som er benyttet i modulene avvik og forbedringsforslag.
Kategoribygger (obligatorisk kurs)
For å tilgang til kategoribyggeren, må brukerne som skal ha tilgang delta på obligatoriske kurs hos Compilo, hvor vi vil gjennomgå denne funksjonen. For å få tilgang må dette bestilles via Compilo Kundesenter.
Integrasjon mellom KF-Håndbøker og Compilo Kvalitet
Integrasjonen er utviklet for å gi dere tilgang til KF-Håndbøker via Compilo _Kvalitet. Ansatte og ledere finner lokalt og sentralt regelverk, prosedyrer, avvikshåndtering og risikostyring på en arbeidsflate.
Webinar
Bridge _Kontraktsadministrasjon
Bridge _Kontraktsadministrasjon gir deg samlet oversikt over organisasjonens kontrakter.
Webinar
Bridge _Oppfølging av politiske vedtak
System og metode for oppfølging og kontroll av politiske vedtak.
Webinar
Bridge _Modenhetsanalyse
Sikrer dokumentert kunnskap i forhold til Kommunelovens §25-1
Arkivintegrasjon mellom Compilo og ACOS
Compilo og ACOS holder felles webinar om den nyetablerte integrasjonen mellom Kvalitetssystemet og ACOS WebSak.
Webinar
Integrasjon Identum/Compilo
I dette webinaret vil vi fortelle om vår seneste integrasjon, nemlig integrasjonen mellom Identum og Compilo.
Webinar
Superbrukerkurs
Compilo arrangerer systemadministrator og superbrukerkurs for kvalitetsstyringssystemet.
Webinar
Offentlig innsyn
Gjennomgang i bruken av modulen offentlig innsyn.