Compilo Support.">

Webinarer

Frist for påmelding er senest tidspunktet webinaret starter. Om du har problemer med å melde deg på, ta kontakt med Compilo Support.

Vi benytter Microsoft Teams til våre webinarer. Informasjon om hvordan delta på webinaret blir sendt ut til de påmeldte på e-post. Husk å se etter mailen i Annet innboksen din om du ikke ser den i fokus innboksen.

Samlet oversikt : Planlagte webinarer

Webinar
Compilo oppdateringer & digital juleavslutning
• Gjennomgang oppdateringer i Compilo kvalitet for 2023 • Key take away året 2023 • Året som kommer: o Oppdateringer og utvikling 2024 o Brukermøtet 2024
Webinar
Gjennomgang av nye ting i forbindelse med oppdateringer
Webinar
Informasjon om Compilo brukermøte 2024
Velkommen til brukermøtet 2024! • Informasjon om hvor og når • Gjennomgang og forklaring av programmet
Webinar
Triks i dokumentmodulen (tips og triks 1)
Vi gjennomgår visualisering av dokumentstruktur/bibliotek + arv av overliggende og underliggende mapper, hvordan kan du vise dokumentstruktur på forsiden? og hvordan få Kvalitetssystemet tilgjengelig på mobil.
Webinar
Tips og triks startside
Her kommer det tips og triks som er aktuelle for ansatte, ledere, superbrukere og systemadministratorer.
Webinar
Systemadmistrator: System og dokumentmodulen
Søke opp / reaktivere slettede dokument - Flytte revisjonsansvar på dokument- endre revisjonsansvarlig i bulk - Bruke systemrapport – arbeidskopier - System: Deaktivere enhet i organisasjonskart -Reaktivere slettede brukere
Webinar
Avvik for "dummies"
Agenda: • Melde avvik – hvordan fylle ut skjema? • Behandle avvik – hva må gjøres for å lukke ett avvik? • Hvordan skape avvikskultur/forstå betydningen av å melde avvik Webinaret passer for alle som trenger en oppfriskning eller for nyansatte som ønsker ett innblikk i hvordan man melder/behandler avvik.
Webinar
Avviksmodulen for systemadministratorer
Vi gjennomgår; koble ansvarsområde til enhet, gjenåpne avvik, behandle avvik på vegne av leder, legge til sekundærenheter på bruker.
Webinar
Tips og triks: Avvik
Her kommer det tips og triks som er aktuelle for ansatte, ledere, superbrukere og systemadministratorer .
Webinar
Statistikk
Agenda: • Hva ligger i statistikken? • Hvordan finne den informasjonen du trenger? • Hvordan dele dette med andre? Webinaret passer for alle som ønsker å lære mer om hvordan man bruker statistikken til å hente ut informasjon!
Webinar
Årshjul
Denne gangen er det en introduksjon til modulen Årshjul! Webinaret passer for alle, både ansatte og ledere.
Webinar
Tips og triks Årshjul
Her kommer det tips og triks som er aktuelle for ansatte, ledere, superbrukere og systemadministratorer.
Webinar
Brukerhåndtering i Compilo
• På bakgrunn av interesse fra kunder har vi nå i første omgang satt opp to webinarer som tar for seg brukerhåndtering i Compilo kvalitet. • Vi vil ta for oss LDAP, Azure AD, Identum Eadm og Single-Sign-On. • Avslutte med Q&A • Passer for IKT og Systemadministratorer
Webinar
Muligheter i Compilo
Dette webinaret svarer ut deres stadige spørsmål «hva finnes i kvalitetsystemet». Vi viser moduler og deler av programvaren vi vet at ikke alle har kjennskap til.
Webinar
GDPR
GDPR webinar med fokus på: -Prosessen med å få GDPR implementert i egen organisasjon. -Protokoll, utfylling -Implementering av GDPR -Egenkontroll, årlig kontroll -Ledelsens årlige gjennomgang
Webinar
Dokumentdeling
En introduksjon i dokumentdeling. Dokumentdeling er en mulighet til å dele dokumenter på tvers av kommuner. Passer fint for IKT samarbeid.
Webinar
Flytkart
• Vi lager et flytkart fra A-Å • Ser på eksempler Passer godt til alle som jobber med dokumenter!
Webinar
Skjema/sjekkliste modulen
Ved å benytte seg av skjema/sjekkliste-modulen kan du svare ut skjema og sjekklister rett i kvalitetssystemet. For eksempel vernerunde! Bli med for oppfriskning eller for å lære!
Webinar
Dokumentmodulen, eksterne løsninger
Målet med webinaret er å se på løsninger for hvordan innhold i dokumentbiblioteket kan deles utenfor kommunen: - Dokumentdeling - Ekstern portal
Webinar
Dokumentmodulen, format
Webinar i _Compilo kvalitet om dokumentformat i dokumentmodulen. Format vi gjennomgår: - Flytkart - Skjema - GDPR-protokoll - Prosedyre
Webinar
Distribusjon informasjon
Agenda: • Hva kan funksjonen brukes til? • Hvem kan lage «nyhetsartikler»? • Hvordan lage en «nyhetsartikkel»? • Kobling mellom distribusjon informasjon og: o Avvik o Tiltak o Dokumenter Webinaret passer for systemadministrator, superbruker og ledere, samt nyhetsforfattere
Webinar
Intro til ROS
Er 1/3 webinarer i webinarserien ROS. Passer godt for enhetsledere, prosessledere, sysadm og superbrukere. I dette webinaret lager vi en ROS fra start til slutt!
Webinar
Tips og triks ROS
Her kommer det tips og triks til ROS modulen
Webinar
Initiell ROS
Initiell ROS er en dokumenttype i dokumentbiblioteket. Vi skal se på Initell ROS fra A-Å
Webinar
Risikoanalyse Dokument
Her ser vi på hvordan vi importerer en ROS-analyse over til dokumentbiblioteket. Passer til alle som jobber med ROS og Dokument
Introduksjon kategoribygger
En kort intro i kategoribyggeren. Kategoribygger dreier seg om systemoppsettet bak i kvalitetssystemet, og er ment for systemadministratorer.
Webinar
Integrasjon mellom Compilo _Kvalitet og CosDoc (Dips)
Compilo og Dips har sammen laget en integrasjon som sikrer at avvik som registreres i CosDoc automatisk overføres til Compilo _Kvalitet for behandling, lukket avvik blir automatisk overført til Cosdoc.
Integrasjon mellom KF-Håndbøker og Compilo Kvalitet
Integrasjonen er utviklet for å gi dere tilgang til KF-Håndbøker via Compilo _Kvalitet. Ansatte og ledere finner lokalt og sentralt regelverk, prosedyrer, avvikshåndtering og risikostyring på en arbeidsflate.
Webinar
Få økonomisk kontroll med Bridge: Kontraktsadministrasjon
Har kommunen kontroll på sine kontrakter? Bli kjent med verktøyet bridge og modulen kontraktsadministrasjon. Verktøyet er ment for kommuneledelsen. Webinaret fungerer som en introduksjon
Webinar
Bridge _Oppfølging av politiske vedtak
System og metode for oppfølging og kontroll av politiske vedtak.
Webinar
Bridge _Modenhetsanalyse
Sikrer dokumentert kunnskap i forhold til Kommunelovens §25-1
Webinar
Ledelsesrapportering
Kommunelovens §25 stiller krav om rapportering av internkontrollarbeidet til kommunestyret. Compilo drøfter hva slik rapportering kan inneholder, hvor dere finner aktuelle data og hvordan dere presentere informasjon på en god måte.
Webinar
Integrasjoner i Compilo
Hjertelig velkommen til webinar om integrasjoner i Compilo. Vi har over de siste årene jobbet dedikert for å få på plass forskjellige integrasjoner. Dette webinaret vil være en introduksjon og gi et godt overblikk over de forskjellige integrasjonene og hva de gjør i Compilo.
Webinar
Datafangst og arkiv: Bedre arbeidsflyt med integrasjon mot Acos
Mye av innholdet som blir produsert i Compilo er arkivverdig. Mange sliter i dag med å arkivere dette manuelt og etter forespørsel har vi satt opp integrasjoner mot arkivsystemet til Acos. Arkivverket anbefaler også å ha slike integrasjoner på plass for sømløs overføring.
Webinar
Integrasjon mot Documaster arkiv
Mye av innholdet som blir produsert i Compilo er arkivverdig. Mange sliter i dag med å arkivere dette manuelt og etter forespørsel har vi satt opp integrasjoner mot arkivsystemet til Documaster. Arkivverket anbefaler også å ha slike integrasjoner på plass for sømløs overføring.
Webinar
Integrasjon mot Public 360 arkiv
Mye av innholdet som blir produsert i Compilo er arkivverdig. Mange sliter i dag med å arkivere dette manuelt og etter forespørsel har vi satt opp integrasjoner mot arkivsystemet til Public 360. Arkivverket anbefaler også å ha slike integrasjoner på plass for sømløs overføring.
Webinar
Forbedre arbeidsflyten: Integrasjon mot FDV-famac
Vi viser hvordan integrasjonen fungerer i praksis, og hva som må på plass hos kommunen for å ha dette. Passer fint for teknisk ansvarlig, systemansvarlig eller liknende.
Webinar
Introduksjon til Civis - en nasjonal innbyggerapp for alle kommuner
I Civis samler vi hele Kommune-Norge og åpner for digital samhandling og kommunikasjon mellom kommuner, innbyggere, næringsliv og foreninger på tvers av kommunegrenser. Dette innebærer at innbyggere kan eksempelvis kryssfølge sin hjemkommune, arbeidskommune og hyttekommune på en og samme plattform. Og det beste av alt? Civis er ferdig utviklet hyllevare som er spesialtilpasset offentlig sektor. Agenda: Hva er Civis og hvordan fungerer det? Hvorfor gjør vi dette? Eksempler på bruk av Civis i kommuner Civis svarer ut digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019–2025: Én digital offentlig sektor. Q&A For mer informasjon sjekk ut: www.civis.no
Webinar
Lansering av ny modul i Civis: Innbyggermelding
For eksisterende kunder av Civis og Borgermelding.
Webinar
Ljusdals kommune deler erfaringer med varsling og beredskap
Vi har gleden av å invitere deg til et eksklusivt webinar der vi sammen med Ljusdals kommun i Sverige vil utforske deres erfaringer med beredskap og varsling i møte med skogbranner og ekstremvær, spesielt hendelsen med "Hans". Dette webinaret gir deg muligheten til å lære av deres innsats og trekke lærdom for å forbedre vår egen beredskapsrespons. Hilsen Artvise, CPU, Compilo og Civis. Vel møtt!
Webinar
Friskus - Hvordan opprette et gjentagende arrangement
Ønsker du å synliggjøre et arrangement for din organisasjon eller din kommune som foregår ukentlig eller jevnlig? I Friskus kan du enkelt opprette et arrangement og legge inn en gjentagende dato. Dette gjelder både om du har en ukentlig aktivitet, en aktivitet som foregår annenhver uke eller to ganger i uken.Vi gir også noen tips for hvordan du kan nå ut til flere med dine arrangementer. Bli med og lær om plattformen!
Webinar
Friskus - Påmeldingsfunksjonen i Friskus
Trenger du en enkel påmeldingsfunksjon i ditt arbeid? Vi holder en grundig gjennomgang av hvordan man oppretter påmelding med venteliste i en aktivitet. Dette er aktuelt for arrangementer der man ønsker å ha en god oversikt over påmeldte deltakere. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Sertifikater
Ønsker du å tildele personer en spesifikk egenskap/kompetanse? Vi holder en grundig gjennomgang av hvordan man tildeler sertifikater elektronisk. Ved å benytte sertifikater kan du sikre at for eksempel frivillige innehar riktig kompetanse (dette kan være sertifisert turvenn, vist politiattest eller signert taushetserklæring).Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Aktivitetsnettverk
Ønsker du å samle en gruppe mennesker for å kommunisere og planlegge? I Friskus kan du samle gamergruppen, idrettslaget eller strikkeklubben i en arrangørgruppe. Ved å opprette et slikt aktivitetsnettverk kan en publisere nyheter for medlemmene, sende meldinger og opprette aktiviteter/arrangementer som medlemmene blir varslet om. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Regionsamarbeid
Ønsker du å opprette arrangement/aktiviteter på tvers av kommunegrensene? Vi viser hvordan en kan tilgjengeliggjøre en aktivitet i flere kommuner. Vi viser også hvordan en kan opprette et arrangement med en medarrangør (for eksempel en annen kommune) - perfekt for regionsamarbeid. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Frivillige oppdrag
Trenger din kommune eller organisasjon flere frivillige? Ønsker du å lære hvordan en kan utlyse frivillige oppdrag via Friskus? Vi viser hvordan du oppretter frivillige oppdrag. Vi går gjennom viktigheten av god informasjon om oppdraget, samt at kontaktinformasjon må være tilgjengelig. Bli med og lær mer om plattformen!
Webinar
Friskus - Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet
Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet Fleire og fleire leiarar i norske kommunar etablerer ein digital grunnmur, ein infrastruktur for aktivitet og deltaking - kva gjer dei? Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet, og gje tilsette verktøy for å klare jobben sin Dagsaktuelt webinar som passar for politikarar, leiarar og fagpersonar i offentleg sektor
Webinar
Friskus for bærekraftige helse og omsorgstenester
Korleis nytte Friskus i helse og omsorg - Lær om strukturert og systematisk kommunikasjon med pårørande knytt til institusjon Webinaret passar for leiarar og fagpersonar tilsett i helse og omsorgstenesta i kommunen
Webinar
Friskus - Forenkle deltaking i aktivitet og lokalsamfunn for barn og unge
Korleis nå ut til barn og unge og forenkle deltaking i aktivitet og lokalsamfunn ? • gje tryggleik og oversikt over tilbod og moglegheitar • fjern økonomiske barriærer Dagsaktuelt webinar som passar for politikarar, leiarar og fagpersonar i offentleg sektor
Webinar
Friskus - Aktiv og sosial senior
Korleis redusere digitalt utanforskap og legge tilrette for at fleire seniorar er aktiv og sosial ? - erfaring- og kunnskapsdeling frå innovasjonsprosjektet i kommunar m.a. Ålesund kommune - aktiv alderdom - vinn vinn for enkeltindivid og samfunn - innblikk i kva som er mogleg - råd og tips Webinaret passar for leiarar og fagpersonar i offentleg sektor
Webinar
Presentasjon av Ceepos - en betalingsplattform for alle kommunens behov
I Confirma Software har vi flere søsterselskaper, og ett av disse selskapene er Computer Program Unit (CPU). Deres betalingsplattform Ceepos er spesielt utviklet med tanke på offentlig sektors behov. Med over 30 års erfaring i Finland har CPU opparbeidet seg en enestående ekspertise på behov og krav til offentlig sektor, og nå er tiden inne for lansering i Norge Betalingsplattform for alle kommunens behov • Ceepos - en betalingsplattform designet for offentlig sektor • Automatiserte prosesser som sparer tid og penger • Et stort utvalg av betalingsmetoder er tilgjengelig
Webinar
Offentlig innsyn - hvordan hente ut dokumentasjon enkelt?
Hva gjør kommunen når de får et offentlig innsyn? Hvordan levere oversiktlig dokumentasjon på en effektiv og tidsbesparende måte? Vi viser hvordan.
Webinar
Opprette prosedyre
Agenda: • Hvordan opprette en prosedyre • Maler: prosedyre eller praktisk prosedyre • Sende dokument på høring, hurtigrevisjon mm. • Metadata – hvilken informasjon ligger her? Dette webinaret passer for: redaktører/forfattere, ledere, systemadministratorer og superbrukere.
Webinar
Compilo Community
Internkontroll i barnevernstjenesten