Compilo Support.">

Webinarer

Frist for påmelding er senest tidspunktet webinaret starter. Om du har problemer med å melde deg på, ta kontakt med Compilo Support.

Vi benytter Microsoft Teams til våre webinarer. Informasjon om hvordan delta på webinaret blir sendt ut til de påmeldte på e-post. Husk å se etter mailen i Annet innboksen din om du ikke ser den i fokus innboksen.

Samlet oversikt : Planlagte webinarer

Webinar
Innbyggeren i fokus
Compilo lanserer Civis - Webinar: Innbyggeren i fokus
 • Enkelt for innbyggerne, enkelt for deg
 • Samler kritisk informasjon ètt sted
 • Sikkerhet ivaretatt (BankID)
 • Topp moderne design (Universell utforming)
 • Det nyeste av teknologi
 • Et nordisk konsept – Utviklet av Compilo
 • La oss diskutere kommunegrensene – Hva er viktig for innbyggeren?
Webinar
Gjennomgang av nye ting i forbindelse med oppdateringer
Webinar
Triks i dokumentmodulen (tips og triks 1)
Vi gjennomgår visualisering av dokumentstruktur/bibliotek + arv av overliggende og underliggende mapper, hvordan kan du vise dokumentstruktur på forsiden? og hvordan få Kvalitetssystemet tilgjengelig på mobil.
Webinar
Tips og triks Compilo-forsiden
For systemadministrator / superbrukere Hvordan tilpasse og gjøre forsiden i Compilo enda bedre for deres brukere. Agenda: • Endre forsidebilde • Linker på forsiden til eksterne sider • Legge dokumentbibliotek på forsiden til ansatte basert på hvor i organisasjonen de jobber • Nyhetsmeldinger på forsiden • Hvordan kan ansatte velge ut favoritter • Endre tekst og ordlyd Mange av funksjonene kan kun gjøres av systemadministrator/ sysadmin.
Webinar
Systemadmistrator: System og dokumentmodulen
Søke opp / reaktivere slettede dokument - Flytte revisjonsansvar på dokument- endre revisjonsansvarlig i bulk - Bruke systemrapport – arbeidskopier - System: Deaktivere enhet i organisasjonskart -Reaktivere slettede brukere
Webinar
Avvik for "dummies"
Agenda: • Melde avvik- alvorlighetsgrad/kategori • Behandle avvik- leder behandler og lukker avvik • Hvordan skape avvikskultur/forstå betydningen av å melde avvik. • Avviksstatistikk Webinaret passer for systemadmin/superbrukere, avviksbehandlere, nyansatte, ledere
Webinar
Avviksmodulen for systemadministratorer
Vi gjennomgår; koble ansvarsområde til enhet, gjenåpne avvik, behandle avvik på vegne av leder, legge til sekundærenheter på bruker.
Webinar
Introduksjon (oppfrisking) årshjul

Introduksjon/oppfrisking til funksjonaliteten årshjul – noe grunnleggende webinar for deg som ikke kjenner til funksjonen så godt, eller for deg som vil ha en oppfriskning!

Agenda:
 • Hvordan svarer årshjul ut kommuneloven kapittel 25
 • Hvilke funksjoner ligger i årshjul

 • - Etablere aktiviteter
  - Kople på sjekkliste, eks medarbeiderundersøkelse, vernerunde, miljøretta vernerunde osv.
  - Oppdrag med kvittering
 • Hvordan bruke årshjul som leder

 • - Rapport på aktiviteter
 • Hvordan svare ut aktiviteter som ansatt
 • - Egen kontroll og oversikt på kvitterte aktiviteter
Webinar
AzureAD & SSO
For hvem? • IT / teknisk ansvarlig / kommunalsjef teknisk Agenda: • Hvilke tekniske problemer har vi i dag? • Hva løser AzureAD? • Identum som løsning? • Hva løser SSO (single sign on) • Hva må kommunen ha på plass for optimal smidighet?
Webinar
Muligheter i Compilo
Dette webinaret svarer ut deres stadige spørsmål «hva finnes i kvalitetsystemet». Vi viser moduler og deler av programvaren vi vet at ikke alle har kjennskap til.
Webinar
GDPR
GDPR webinar med fokus på: -Prosessen med å få GDPR implementert i egen organisasjon. -Protokoll, utfylling -Implementering av GDPR -Egenkontroll, årlig kontroll -Ledelsens årlige gjennomgang
Webinar
Flytkart
Flytkart benyttes til å visualisere prosesser og prosedyrer og skape en mer oversiktlig dokumentstruktur. Det gir en helhetsforståelse av prosedyrer og gjør det enkelt for de ansatte å finne frem til dokumenter. Funksjonen er en del av dokumentmodulen og vil passe fint for dere som har denne modulen.
Webinar
Introduksjon Skjema i dokumentmodulen
Webinaret går raskt gjennom hvordan løsningen ser ut og hvordan skjema fungerer. Bruk skjema / sjekkliste som egenkontroll, dokumentasjon i organisasjonen eller som skjema som skal behandles i organisasjonen. Følger samme linjen i organisasjonen som andre rapporter (avvik / forbedringsforslag) og behandles av ledere, eller går utenom organisasjonen og knyttes opp mot ansvarsområder.
Webinar
Dokumentmodulen, eksterne løsninger
Målet med webinaret er å se på løsninger for hvordan innhold i dokumentbiblioteket kan deles utenfor kommunen: - Dokumentdeling - Ekstern portal
Webinar
Dokumentmodulen, format
Webinar i _Compilo kvalitet om dokumentformat i dokumentmodulen. Format vi gjennomgår: - Flytkart - Skjema - GDPR-protokoll - Prosedyre
Webinar
Introduksjon ROS-verktøyet
For ledere, sysadmin og superbrukere En introduksjon eller oppfriskning til hvordan risiko og sårbarhetsanalyse-verktøyet i Compilo ser ut og fungerer.
Integrasjon mellom KF-Håndbøker og Compilo Kvalitet
Integrasjonen er utviklet for å gi dere tilgang til KF-Håndbøker via Compilo _Kvalitet. Ansatte og ledere finner lokalt og sentralt regelverk, prosedyrer, avvikshåndtering og risikostyring på en arbeidsflate.
Webinar
Introduksjon til Bridge _Kontraktsadministrasjon
Hjertelig velkommen til introduksjon av kontraktsadministrasjon, er verktøy for kommunens ledergruppe for oversikt over løpende kontrakter, og totalt kostnadsbilde. Sørg for å avslutte kontrakter i tide og ha fullstendig kontroll i eget hus. Webinaret egner seg for kommunedirektører og kommunalsjefer, i tillegg til økonomi og systemadmin.
Webinar
Bridge _Oppfølging av politiske vedtak
System og metode for oppfølging og kontroll av politiske vedtak.
Webinar
Bridge _Modenhetsanalyse
Sikrer dokumentert kunnskap i forhold til Kommunelovens §25-1
Webinar
Ledelsesrapportering
Kommunelovens §25 stiller krav om rapportering av internkontrollarbeidet til kommunestyret. Compilo drøfter hva slik rapportering kan inneholder, hvor dere finner aktuelle data og hvordan dere presentere informasjon på en god måte.
Webinar
Integrasjon mot arkivsystemet
Alle avvik og prosedyrer i kvalitetssystemet er av lov arkivverdig, noe mange sliter med å følge per i dag. Vi går igjennom hvordan integrasjonen fungerer i praksis og hva dere må ha på plass for å ha denne integrasjonen. Webinaret passer bra for arkivansvarlig, digitaliseringsansvarlig, sys.admin og generelt kommunenes ledergruppe.
Webinar
Arkivintegrasjon mellom Compilo og Documaster (Arkivkjerne)
Et intern- og kvalitetssystem inneholder svært mange dokumenter og avvik som er arkivverdige og som kan være grunnlag for videre saksbehandling. Det er laget integrasjon slik at dokumenter og avvik i Compilo _Kvalitet blir overført til Documaster Arkiv. I webinaret viser vi deg integrasjonen som sørger for automatisk arkivering av dokumenter og avvik fra Compilo til Documaster, i henhold til Noark 5 standarden. Webinaret passer for Administratorer/Superbrukere i Compilo _Kvalitet, arkivansvarlig og IT-medarbeidere.
Webinar
Famac og Compilo snakker sammen, Integrasjon mot FDV-huset
Vi viser hvordan integrasjonen fungerer i praksis, og hva som må på plass hos kommunen for å ha dette. Passer fint for teknisk ansvarlig, systemansvarlig eller liknende.
Webinar
Integrasjon Identum/Compilo
I dette webinaret vil vi fortelle om vår seneste integrasjon, nemlig integrasjonen mellom Identum og Compilo.
Webinar
Offentlig innsyn - hvordan hente ut dokumentasjon enkelt?
Hva gjør kommunen når de får et offentlig innsyn? Hvordan levere oversiktlig dokumentasjon på en effektiv og tidsbesparende måte? Vi viser hvordan.
Webinar
Digital juleavslutning
Du er herved hjertelig velkommen til vår digitale Ugly Sweater juleavslutning. Vi nærmer oss siste innspurt av nok et kvalitetsår, og ønsker med det å markere året 2022 digitalt med dere.