Compilo Support.">

Webinarer

Frist for påmelding er senest tidspunktet webinaret starter. Om du har problemer med å melde deg på, ta kontakt med Compilo Support.

Vi benytter Microsoft Teams til våre webinarer. Informasjon om hvordan delta på webinaret blir sendt ut til de påmeldte på e-post. Husk å se etter mailen i Annet innboksen din om du ikke ser den i fokus innboksen.

Samlet oversikt : Planlagte webinarer

Webinar
Oppdateringer i Compilo
HVEM: Alle brukere av systemet, spes for sysadmin og ledere HVA: Vi gjennomgår oppdateringer som har kommet i kvalitetsytemet siste 12 mnd
Webinar
Ny i Compilo
Hvem er webinaret for: Alle ansatte i kommunene Innhold: Grunnleggende innføring i Compilo, og navigasjon på startsiden: Hva kan jeg redigere på min konto, hvordan legger jeg til favoritter, Compilo community...
Webinar
Tips og triks Dokument
Hvem er webinaret for: Ledere og sysadmin    Innhold: I dette webinaret ser vi på hvordan man kan få dokumentbiblioteket i Compilo til å bli noe mer enn en lagringsplass for prosedyrer for din organisasjon:-)
Webinar
Tips og triks startside
Her kommer det tips og triks som er aktuelle for ansatte, ledere, superbrukere og systemadministratorer.
Webinar
Systemadmistrator: System og dokumentmodulen
Søke opp / reaktivere slettede dokument - Flytte revisjonsansvar på dokument- endre revisjonsansvarlig i bulk - Bruke systemrapport – arbeidskopier - System: Deaktivere enhet i organisasjonskart -Reaktivere slettede brukere
Webinar
Avvik for "dummies"
Agenda: • Melde avvik – hvordan fylle ut skjema? • Behandle avvik – hva må gjøres for å lukke ett avvik? • Hvordan skape avvikskultur/forstå betydningen av å melde avvik Webinaret passer for alle som trenger en oppfriskning eller for nyansatte som ønsker ett innblikk i hvordan man melder/behandler avvik.
Webinar
Hva er et avvik?
Hvem er webinaret for: Alle  Innhold: Hva er egentlig et avvik, og hva er varsling? I dette Webinaret ser vi på hva vi legger i begrepene "Forbedringsforslag", "Avvik" og "Varsling": Dette Webinaret kan godt settes på agendaen i personalmøter f.eks, slik at man får en god diskusjon og felles forståelse i egen organisasjon rundt disse begrepene.
Webinar
Avviksmodulen for systemadministratorer
Vi gjennomgår; koble ansvarsområde til enhet, gjenåpne avvik, behandle avvik på vegne av leder, legge til sekundærenheter på bruker.
Webinar
Tips og triks: Avvik
Her kommer det tips og triks som er aktuelle for ansatte, ledere, superbrukere og systemadministratorer .
Webinar
Statistikk
Agenda: • Hva ligger i statistikken? • Hvordan finne den informasjonen du trenger? • Hvordan dele dette med andre? Webinaret passer for alle som ønsker å lære mer om hvordan man bruker statistikken til å hente ut informasjon!
Webinar
Årshjul
For hvem: Ledere, superbrukere og sysadmin Hva? : Introduksjon og oppfriskning av årshjulsmodulen.
Webinar
Tips og triks Årshjul
Hvem er webinaret for: Ledere, superbrukere og systemadmin.   Innhold: Generell gjennomgang om hvordan vi jobber med årshjul, fra opprettelse til gjennomføring av aktiviteter og enkel oppfølging.
Webinar
Integrasjoner: Brukerhåndtering
Hvem: Systemadministratorer, HR, IT Innhold: • Se på mulige løsninger • Fordeler og ulemper
Webinar
Muligheter i Compilo
Dette webinaret svarer ut deres stadige spørsmål «hva finnes i kvalitetsystemet». Vi viser moduler og deler av programvaren vi vet at ikke alle har kjennskap til.
Webinar
Informasjonssikkerhet og GDPR
KiNS styringssystem blir nå tilgjengelig i Compilo sitt kvalitetssystem. Målgruppe: Kommunedirektør, Personvernombud, Sikkerhetsansvarlig, Systemadministrator Compilo.
Webinar
Dokumentdeling
Hvem er webinaret for: Systemadmin, Interkommunale samarbeid og forfattere   Innhold: Se på hvordan på dele dokumenter på tvers av kommuner og systemer.
Webinar
Flytkart
• Vi lager et flytkart fra A-Å • Ser på eksempler Passer godt til alle som jobber med dokumenter!
Webinar
Skjema/sjekkliste modulen
Hvem er webinaret for: Systemadministratorer, superbrukere og ledere Innhold: Skjema for nybegynnere. Hva kan sjekkliste brukes til, hvordan lager man en sjekkliste og hvordan ber man ansatt om å fylle ut sjekkliste
Webinar
Ekstern portal: Dele dokumenter ut av systemet som link
Hvem er webinaret for: superbrukere og systemadministratorer Innhold: Hvordan kan dokumenter som ligger inne i Compilo deles med andre som ikke har innlogging til systemet? Dele prosedyrer til eksempelvis private barnehager som pdf eller aktiv link? Hvem og hvordan bygges mappestruktur i denne portalen? Og hvem har tilgang til å dele dokumenter?
Webinar
Dokumentmodulen, format
Webinar i _Compilo kvalitet om dokumentformat i dokumentmodulen. Format vi gjennomgår: - Flytkart - Skjema - GDPR-protokoll - Prosedyre
Webinar
Distribusjon informasjon
Agenda: • Hva kan funksjonen brukes til? • Hvem kan lage «nyhetsartikler»? • Hvordan lage en «nyhetsartikkel»? • Kobling mellom distribusjon informasjon og: o Avvik o Tiltak o Dokumenter Webinaret passer for systemadministrator, superbruker og ledere, samt nyhetsforfattere
Webinar
Intro til ROS
Hvem: Systemadministratorer, Superbrukere, ledere, prosessgrupper Innhold: • Går gjennom en ROS-analyse fra start til stop • Passer godt for nye, og erfarne brukere av ROS! • Tid til spørsmål på slutten
Webinar
ROS-oppsett
Målgruppe: systemadministratorer og personer som er involvert i ROS Varighet: 1 time Modul: ROS Hvilke muligheter har vi til selv å sette opp ROS-modulen mtp • Områder • Matriser • Maler (risikoobjekt, risikofaktorer, tiltak) • Rettighetsoversikt
Webinar
Tips og triks ROS
Her kommer det tips og triks til ROS modulen
Webinar
Initiell ROS
Hvem: Aktuelt for de som skal gjennomføre risikovurderinger Innhold: • Hva er initiell ros • Hvordan
Webinar
ROS dokument
Hvem: Systemadmin, superbrukere, leder, arkivleder Innhold: • Se hvordan man overfører en ROS-analyse over til dokument • Se på det mtp arkivering
Webinar
Integrasjoner: COSDOC
Hvem er webinaret for: Sysadm Compilo + Sysadm COSDOC  Innhold: DIPS Front og Compilo har sammen utviklet en løsning for overføring av registrerte pasientavvik fra CosDoc til Compilo. Nå trenger dere ikke lengre å behandle og holde oversikt over avvik knyttet til pasienter i CosDoc. Få alle avvik samlet i kommunens avvikssystem Compilo! Integrasjonen er en standardløsning som skal kunne passe alle, normalt uten behov for lokale tilpasninger. Dette gir ett smidig og rimelig innføringsløp, samt en effekt som er nærmest umiddelbar! Vil du vite mer om hvilke muligheter dette gir? Meld deg på webinaret.
Integrasjon mellom KF-Håndbøker og Compilo Kvalitet
Integrasjonen er utviklet for å gi dere tilgang til KF-Håndbøker via Compilo _Kvalitet. Ansatte og ledere finner lokalt og sentralt regelverk, prosedyrer, avvikshåndtering og risikostyring på en arbeidsflate.
Webinar
Modul for Kontraktsadministrasjon og Modul for oppfølging av politiske vedtak
Modul for Kontraktsadministrasjon tilrettelagt for kommuner/fylkeskommuner. Modulen sikrer at dere har en samlet oversikt over alle kontrakter, utløpsdato, oppsigelsesfrister med mer. Funksjonalitet for å sikre implementering i egen organisasjon. Målgruppe: Kommunedirektør, Økonomisjef, Kommunalsjefer. Modul for oppfølging av politiske vedtak. Løsningen sikrer at Kommunedirektør og utvalgssekretærer har en samlet oversikt over alle saker som er under arbeid. Enkel oppfølging og rapportering til politisk miljø. Målgruppe: Kommunedirektør, Ordfører, Utvalgssekretær, Systemadministrator Compilo.
Webinar
Bridge _Modenhetsanalyse
Sikrer dokumentert kunnskap i forhold til Kommunelovens §25-1
Webinar
Bridge + Civis = Sant <3
Med den nye knappen i Civis-appen kan du nå få alle politiske vedtak rett i lomma di! Det er superenkelt – vedtakene publiseres sømløst fra kommunens ledelsessystem, Bridge, rett ut i Civis-appen. Og det beste av alt? Det er gratis for alle som allerede bruker både Bridge og Civis! Aldri har det vært enklere å holde seg oppdatert på hva som skjer i kommunen. Med ett trykk kan du få oversikt over de siste politiske beslutningene, rett på mobilen din. Så nå kan du være med og følge med på hva som skjer i kommunen uten å måtte lete gjennom lange dokumenter eller nettsider. Denne nye funksjonaliteten er virkelig et steg mot en mer åpen og tilgjengelig kommunal sektor. Så heng med, last ned Civis-appen og hold deg oppdatert på politikken rett fra lomma di!
Webinar
Compilo som et ledelsesverktøy
Hvem er webinaret for: Ledere og sysadmin   Innhold: I dette webinaret ser vi på hvordan man som leder kan benytte Compilo som et verktøy for ledere. Her ser vi på hvilke rapporter man kan benytte , hvordan man enkelt kan følge opp aktiviteter og oppgaver, samt hvilke kommunikasjonsmuligheter du som leder kan benytte i arbeidshverdagen. Til slutt ser vi på hvordan man kan benytte Compilo opp mot "ledelsens gjennomgang".
Webinar
IK Rapport
Hvem er webinaret for: Ledere, superbrukere og systemadmin.   Innhold: Generell gjennomgang om hvordan man kan benytte IK Rapport til internkontroll og oppfølging
Webinar
Arkivverdig innhold- BK Plan
Hvem er webinaret for: Arkivarer og Systemadmin Innhold: Elektroniske system der data både oppstår og behandles, er det lovpålagt å ha en Bevaring og Kassasjonsplan for. Vi ønsker i dette Webinaret å sette søkelys på viktigheten av at man har en egen BK Plan for data som oppstår og behandles i Compilo, og vil gi dere noen anbefalinger som tar utgangspunkt i data fra revidert BK Plan fra Arkivverket.
Webinar
Integrasjoner: Arkiv
Hvem: Arkivleder, Systemadministrator Innhold: • Hvem integrerer vi mot • Hva arkiveres, og hvor
Webinar
Integrasjoner: FAMAC
Hvem: Systemadmin + Bygg&eiendom Innhold: • Se på flyten
Webinar
Introduksjon til Civis Innbyggerdialog
Civis Innbyggerdialog samler hele Kommune-Norge på én brukervennlig applikasjon som åpner for digital samhandling, kommunikasjon varsling og beredskap mellom kommuner og innbyggere på tvers av kommunegrenser. Modulen Innbyggerdialog er en erstatning/supplement for sosiale medier, nettsider, nyheter, push-varslinger og beredskapsvarsler.
Webinar
Introduksjon til Civis Innbyggermelding
Erstatning for Borgermelding-appen og andre "Meld feil"-løsninger. Med Innbyggermelding kan borgere i hele landet sende melding om gatelys, hærverk, forsøpling, hull i veien eller opplevd tjenestekvalitet hvor meldingene går direkte til den som er ansvarlig for å se på saken. Når saken behandles av kommunen, får innbygger en pushmelding fra appen hvor de kan følge behandlingen og få tilbakemeldinger direkte i appen. Dere kan rett og slett chatte, helt anonymt, med deres innbyggere i Civis. I karttjenesten i Innbyggermelding har vi lagt det opp slik at veityper automatisk blir identifisert slik at det kun er mulig å melde veimeldinger som er kommunale til kommunen. På denne måten reduserer vi belastningen på servicekontoret og teknisk avdeling i kommunen.
Webinar
Ljusdals kommune deler erfaringer med varsling og beredskap
Vi har gleden av å invitere deg til et eksklusivt webinar der vi sammen med Ljusdals kommun i Sverige vil utforske deres erfaringer med beredskap og varsling i møte med skogbranner og ekstremvær, spesielt hendelsen med "Hans". Dette webinaret gir deg muligheten til å lære av deres innsats og trekke lærdom for å forbedre vår egen beredskapsrespons. Hilsen Artvise, CPU, Compilo og Civis. Vel møtt!
Webinar
Friskus - Hvordan opprette et gjentagende arrangement
Bli med på et kjekt og informativt webinar om Friskus-plattformen ✅ Ønsker du å synliggjøre et arrangement for din organisasjon eller din kommune som foregår ukentlig eller jevnlig? I Friskus kan du enkelt opprette et arrangement og legge inn en gjentagende dato. Dette gjelder både om du har en ukentlig aktivitet, en aktivitet som foregår annenhver uke eller to ganger i uken. Vi gir også noen tips for hvordan du kan nå ut til flere med dine arrangementer. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Påmeldingsfunksjonen i Friskus
Trenger du en enkel påmeldingsfunksjon i ditt arbeid? Vi holder en grundig gjennomgang av hvordan man oppretter påmelding med venteliste i en aktivitet. Dette er aktuelt for arrangementer der man ønsker å ha en god oversikt over påmeldte deltakere. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Sertifikater
Ønsker du å tildele personer en spesifikk egenskap/kompetanse? ✅ Vi holder en grundig gjennomgang av hvordan man tildeler sertifikater elektronisk. Ved å benytte sertifikater kan du sikre at for eksempel frivillige innehar riktig kompetanse (dette kan være sertifisert turvenn eller spisevenn). Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Aktivitetsnettverk/arrangørside
✅ Ønsker du å samle en gruppe mennesker for å kommunisere og planlegge? I Friskus kan du samle gamergruppen, idrettslaget eller strikkeklubben i en arrangørgruppe. Ved å opprette et slikt aktivitetsnettverk kan en publisere nyheter for medlemmene, sende meldinger og opprette aktiviteter/arrangementer som medlemmene blir varslet om. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Regionsamarbeid
Ønsker du å opprette arrangement/aktiviteter på tvers av kommunegrensene? Vi viser hvordan en kan tilgjengeliggjøre en aktivitet i flere kommuner. Vi viser også hvordan en kan opprette et arrangement med en medarrangør (for eksempel en annen kommune) - perfekt for regionsamarbeid. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Rekrutering av frivillige
✅ Trenger din kommune eller organisasjon flere frivillige? Ønsker du å lære hvordan en kan utlyse frivillige oppdrag via Friskus? Vi viser hvordan du oppretter frivillige oppdrag. Vi går gjennom viktigheten av god informasjon om oppdraget, samt at kontaktinformasjon må være tilgjengelig. Det er gratis å delta. Bli med og lær mer om plattformen!
Webinar
Friskus - Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet
Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet Fleire og fleire leiarar i norske kommunar etablerer ein digital grunnmur, ein infrastruktur for aktivitet og deltaking - kva gjer dei? Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet, og gje tilsette verktøy for å klare jobben sin Dagsaktuelt webinar som passar for politikarar, leiarar og fagpersonar i offentleg sektor
Webinar
Friskus for bærekraftige helse og omsorgstenester
Korleis nytte Friskus i helse og omsorg - Lær om strukturert og systematisk kommunikasjon med pårørande knytt til institusjon Webinaret passar for leiarar og fagpersonar tilsett i helse og omsorgstenesta i kommunen
Webinar
Friskus - Forenkle deltaking i aktivitet og lokalsamfunn for barn og unge
Korleis nå ut til barn og unge og forenkle deltaking i aktivitet og lokalsamfunn ? • gje tryggleik og oversikt over tilbod og moglegheitar • fjern økonomiske barriærer Dagsaktuelt webinar som passar for politikarar, leiarar og fagpersonar i offentleg sektor
Webinar
Friskus - Aktiv og sosial senior
Korleis redusere digitalt utanforskap og legge tilrette for at fleire seniorar er aktiv og sosial ? - erfaring- og kunnskapsdeling frå innovasjonsprosjektet i kommunar m.a. Ålesund kommune - aktiv alderdom - vinn vinn for enkeltindivid og samfunn - innblikk i kva som er mogleg - råd og tips Webinaret passar for leiarar og fagpersonar i offentleg sektor
Webinar
Friskus - Visning av billettløsning
✅ Ønsker du å se hvordan Friskus sin billettløsning fungerer i praksis? Vi tar en gjennomgang av vår billettløsning. Vi viser hvordan det ser ut når man skal reservere og bruke en billett. Bli med og lær mer om plattformen! Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Planlegging og påmelding til sommeraktiviteter
Skal du arrangere sommerskole? Eller ha aktiviteter i sommer? Bli med på dette webinaret og lær om funksjonene i Friskus som kan gjøre dette litt lettere. ✅ Vi viser hvordan du kan planlegge sommeraktiviteter og viser frem funksjoner som påmelding og venteliste. Bli med og lær mer om plattformen! Det er helt gratis å delta. Vi tar også imot spørsmål om det er ting du lurer på.
Webinar
Friskus - Digital utdeling av midler til fritidsaktiviteter
Nysgjerrig på en digital løsning for utdeling av midler til fritidsaktiviteter?
Webinar
Friskus - Inkludering i idretten
✅ I dette webinaret vil vi vise hvordan du kan bruke Friskus til å redusere økonomiske barrierer gjennom fritidskonto. Gjennom plattformen reduseres avstand mellom idretten og lokalbefolkningen. Vi skal vise hvordan man kan rekruttere frivillige fra hele lokalsamfunnet. Det er gratis å delta. Bli med og lær mer om plattformen!
Webinar
Friskus - Hvordan kan sykehjem forhindre utenforskap blant eldre?
Har du en bestemor som sitter mye hjemme alene? Bor hun et annet sted enn deg? ✅ I dette webinaret kan du lære hvordan redusere utenforskap blant eldre gjennom å synliggjøre aktivitetene mellom kommunene, sykehjemmene og lokalbefolkningen. Vi vil også vise hvordan rekruttere frivillige til sykehjem og hvordan kommunisere med pårørende. Det er gratis å delta. Bli med og lær mer om plattformen!
Webinar
Friskus - Hvordan inkludere flyktninger i lokalsamfunnet
✅ Ønsker du en bedre integrering i samfunnet? En mulighet for mennesker å komme sammen for å være aktive og delta? Friskus kan du bruke som et verktøy til integrering av flyktninger der du kan vise aktivitetstilbudene i kommunene og samtidig tilrettelegge for et inkluderende samfunn der alle skal få være aktive, delta og bidra. Vi viser også hvordan man kan rekruttere frivillige til å delta og viser eksempler på prosjekter fra andre kommuner Bli med og lær mer om plattformen!
Webinar
Friskus - Digital utdeling av fritidskassemidler
– Mange familier kjenner på at dyrtid gjør at det kan være økonomisk krevende å prioritere penger knyttet til barn og unges fritidsaktiviteter og ferietilbud. Det er fint å se at det tilbys et bredt spekter av spennende prosjekter for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter og lokalsamfunn ute i kommunene. Samtidig mangler mange et konkret verktøy for å systematisere og effektivisere arbeidet med redusere barriærer for deltagelse. Til nå er 54,7 millioner kroner utdelt gjennom Friskus øremerket til barn og unges fritidsaktiviteter. Bli med og lær mer om løsningen.
Webinar
Friskus - Hvordan synliggjøre lag og foreninger i lokalsamfunnet
Ønsker du å synliggjøre deres kjekke aktiviteter i lokalsamfunnet?
Webinar
Presentasjon av Ceepos - en betalingsplattform for alle kommunens behov
I Confirma Software har vi flere søsterselskaper, og ett av disse selskapene er Computer Program Unit (CPU). Deres betalingsplattform Ceepos er spesielt utviklet med tanke på offentlig sektors behov. Med over 30 års erfaring i Finland har CPU opparbeidet seg en enestående ekspertise på behov og krav til offentlig sektor, og nå er tiden inne for lansering i Norge Betalingsplattform for alle kommunens behov • Ceepos - en betalingsplattform designet for offentlig sektor • Automatiserte prosesser som sparer tid og penger • Et stort utvalg av betalingsmetoder er tilgjengelig
Webinar
Offentlig innsyn - hvordan hente ut dokumentasjon enkelt?
Hva gjør kommunen når de får et offentlig innsyn? Hvordan levere oversiktlig dokumentasjon på en effektiv og tidsbesparende måte? Vi viser hvordan.
Webinar
Opprette prosedyre
Agenda: • Hvordan opprette en prosedyre • Maler: prosedyre eller praktisk prosedyre • Sende dokument på høring, hurtigrevisjon mm. • Metadata – hvilken informasjon ligger her? Dette webinaret passer for: redaktører/forfattere, ledere, systemadministratorer og superbrukere.