Compilo Support.">

Webinarer

Frist for påmelding er senest tidspunktet webinaret starter. Om du har problemer med å melde deg på, ta kontakt med Compilo Support.

Vi benytter Microsoft Teams til våre webinarer. Informasjon om hvordan delta på webinaret blir sendt ut til de påmeldte på e-post. Husk å se etter mailen i Annet innboksen din om du ikke ser den i fokus innboksen.

Samlet oversikt : Planlagte webinarer

Webinar
Gjennomgang av nye ting i forbindelse med oppdateringer
Webinar
Triks i dokumentmodulen (tips og triks 1)
Vi gjennomgår visualisering av dokumentstruktur/bibliotek + arv av overliggende og underliggende mapper, hvordan kan du vise dokumentstruktur på forsiden? og hvordan få Kvalitetssystemet tilgjengelig på mobil.
Webinar
Tilpass til brukerne
Vi gjennomgår: Legge personlige favoritter på forside. Nyhetsmeldinger på forsiden. Endre begreps-id i kvalitetssystemet. Type enhet - hva er dette?
Webinar
Systemadmistrator: System og dokumentmodulen
Søke opp / reaktivere slettede dokument - Flytte revisjonsansvar på dokument- endre revisjonsansvarlig i bulk - Bruke systemrapport – arbeidskopier - System: Deaktivere enhet i organisasjonskart -Reaktivere slettede brukere
Webinar
Avvik for "dummies"
Dette er ikke opplæring eller kurs, men et lettbeint webinar. For hvem?: • Systemadmin/superbrukere • Avviksbehandlere • (nyansatte ledere?) Agenda: • Hva er problemet med avviksrapportering per i dag? • Kort om avvikskultur • Å sende inn et avvik: effekt av alvorlighetsgrad + kategori • Å behandle avvik: leders ansvar. handle + lukke avvik • Å lese avviksstatistikk
Webinar
Avviksmodulen for systemadministratorer
Vi gjennomgår; koble ansvarsområde til enhet, gjenåpne avvik, behandle avvik på vegne av leder, legge til sekundærenheter på bruker.
Webinar
Årshjul
Dette er ikke en opplæring eller et kurs, men en lettbeint introduksjon til funksjonaliteten. For hvem? • Kommunens ledergruppe • Systemadministratorer • Ledere er også velkommene Agenda: • Hvilket nivå i internkontroll svarer årshjul ut? • Årshjulets logikk i systemet – kan jeg opprette nytt årshjul? • Årshjul for leder: etablere aktivitet • Årshjul for ansatt: kvittere ut en aktivitet
Webinar
AzureAD & SSO
For hvem? • IT / teknisk ansvarlig / kommunalsjef teknisk Agenda: • Hvilke tekniske problemer har vi i dag? • Hva løser AzureAD? • Identum som løsning? • Hva løser SSO (single sign on) • Hva må kommunen ha på plass for optimal smidighet?
Webinar
Muligheter i Compilo
Dette webinaret svarer ut deres stadige spørsmål «hva finnes i kvalitetsystemet». Vi viser moduler og deler av programvaren vi vet at ikke alle har kjennskap til.
Webinar
GDPR
GDPR webinar med fokus på: -Prosessen med å få GDPR implementert i egen organisasjon. -Protokoll, utfylling -Implementering av GDPR -Egenkontroll, årlig kontroll -Ledelsens årlige gjennomgang
Webinar
Dokumentmodulen, eksterne løsninger
Målet med webinaret er å se på løsninger for hvordan innhold i dokumentbiblioteket kan deles utenfor kommunen: - Dokumentdeling - Ekstern portal
Webinar
Dokumentmodulen, format
Webinar i _Compilo kvalitet om dokumentformat i dokumentmodulen. Format vi gjennomgår: - Flytkart - Skjema - GDPR-protokoll - Prosedyre
Risikostyring
Presentasjon av hvordan benytte Compilo Kvalitet og ROS modulen.
Integrasjon mellom KF-Håndbøker og Compilo Kvalitet
Integrasjonen er utviklet for å gi dere tilgang til KF-Håndbøker via Compilo _Kvalitet. Ansatte og ledere finner lokalt og sentralt regelverk, prosedyrer, avvikshåndtering og risikostyring på en arbeidsflate.
Webinar
Bridge _Kontraktsadministrasjon
Bridge _Kontraktsadministrasjon gir deg samlet oversikt over organisasjonens kontrakter.
Webinar
Bridge _Oppfølging av politiske vedtak
System og metode for oppfølging og kontroll av politiske vedtak.
Webinar
Bridge _Modenhetsanalyse
Sikrer dokumentert kunnskap i forhold til Kommunelovens §25-1
Webinar
Ledelsesrapportering
Kommunelovens §25 stiller krav om rapportering av internkontrollarbeidet til kommunestyret. Compilo drøfter hva slik rapportering kan inneholder, hvor dere finner aktuelle data og hvordan dere presentere informasjon på en god måte.
Webinar
Ingegrasjon mot arkiv
Velkommen til webinar om integrasjon mot arkiv. For hvem? • Arkivansvarlig • Superbruker/sysadmin • Andre relevante Agenda: • Hvordan fungerer integrasjonen • Hvilke arkivsystem? Acos, Documaster, Sikri • Hva betyr dette for kommunen?
Webinar
Integrasjon mot Famac FDV
For hvem? • Teknisk ansvarlig /kommunalsjef teknisk • Avviksbehandler i FDV • Systemadministrator /superbruker Agenda: • Selve integrasjonen – hvilket problem fjerner den? • Hvordan blir arbeidsflyten med integrasjonen?
Webinar
Integrasjon Identum/Compilo
I dette webinaret vil vi fortelle om vår seneste integrasjon, nemlig integrasjonen mellom Identum og Compilo.
Webinar
Offentlig innsyn
Gjennomgang i bruken av modulen offentlig innsyn.