Compilo Support.">

Webinarer

Frist for påmelding er senest tidspunktet webinaret starter. Om du har problemer med å melde deg på, ta kontakt med Compilo Support.

Vi benytter Microsoft Teams til våre webinarer. Informasjon om hvordan delta på webinaret blir sendt ut til de påmeldte på e-post. Husk å se etter mailen i Annet innboksen din om du ikke ser den i fokus innboksen.

Samlet oversikt : Planlagte webinarer

Webinar
Innbyggeren i fokus
Compilo lanserer Civis - Webinar: Innbyggeren i fokus
  • Enkelt for innbyggerne, enkelt for deg
  • Samler kritisk informasjon ètt sted
  • Sikkerhet ivaretatt (BankID)
  • Topp moderne design (Universell utforming)
  • Det nyeste av teknologi
  • Et nordisk konsept – Utviklet av Compilo
  • La oss diskutere kommunegrensene – Hva er viktig for innbyggeren?
Webinar
Gjennomgang av nye ting i forbindelse med oppdateringer
Webinar
Triks i dokumentmodulen (tips og triks 1)
Vi gjennomgår visualisering av dokumentstruktur/bibliotek + arv av overliggende og underliggende mapper, hvordan kan du vise dokumentstruktur på forsiden? og hvordan få Kvalitetssystemet tilgjengelig på mobil.
Webinar
Tips og triks Compilo-forsiden
For systemadministrator / superbrukere Hvordan tilpasse og gjøre forsiden i Compilo enda bedre for deres brukere. Agenda: • Endre forsidebilde • Linker på forsiden til eksterne sider • Legge dokumentbibliotek på forsiden til ansatte basert på hvor i organisasjonen de jobber • Nyhetsmeldinger på forsiden • Hvordan kan ansatte velge ut favoritter • Endre tekst og ordlyd Mange av funksjonene kan kun gjøres av systemadministrator/ sysadmin.
Webinar
Systemadmistrator: System og dokumentmodulen
Søke opp / reaktivere slettede dokument - Flytte revisjonsansvar på dokument- endre revisjonsansvarlig i bulk - Bruke systemrapport – arbeidskopier - System: Deaktivere enhet i organisasjonskart -Reaktivere slettede brukere
Webinar
Avvik for "dummies"
Agenda: • Melde avvik – hvordan fylle ut skjema? • Behandle avvik – hva må gjøres for å lukke ett avvik? • Hvordan skape avvikskultur/forstå betydningen av å melde avvik Webinaret passer for alle som trenger en oppfriskning eller for nyansatte som ønsker ett innblikk i hvordan man melder/behandler avvik.
Webinar
Avviksmodulen for systemadministratorer
Vi gjennomgår; koble ansvarsområde til enhet, gjenåpne avvik, behandle avvik på vegne av leder, legge til sekundærenheter på bruker.
Webinar
Tips og triks: Avvik
I dette webinaret kommer vi til å se på litt tips og triks knyttet opp mot avviksmodulen! Vi skal innom temaer som er aktuelle for ansatte, ledere, superbrukere og systemadministratorer.
Webinar
Statistikk
Agenda: • Hva ligger i statistikken? • Hvordan finne den informasjonen du trenger? • Hvordan dele dette med andre? Webinaret passer for alle som ønsker å lære mer om hvordan man bruker statistikken til å hente ut informasjon!
Webinar
Årshjul
Denne gangen er det en introduksjon til modulen Årshjul! Webinaret passer for alle, både ansatte og ledere.
Webinar
AzureAD & SSO
For hvem? • IT / teknisk ansvarlig / kommunalsjef teknisk Agenda: • Hvilke tekniske problemer har vi i dag? • Hva løser AzureAD? • Identum som løsning? • Hva løser SSO (single sign on) • Hva må kommunen ha på plass for optimal smidighet?
Webinar
Muligheter i Compilo
Dette webinaret svarer ut deres stadige spørsmål «hva finnes i kvalitetsystemet». Vi viser moduler og deler av programvaren vi vet at ikke alle har kjennskap til.
Webinar
GDPR
GDPR webinar med fokus på: -Prosessen med å få GDPR implementert i egen organisasjon. -Protokoll, utfylling -Implementering av GDPR -Egenkontroll, årlig kontroll -Ledelsens årlige gjennomgang
Webinar
Introduksjon til dokumentdeling
En introduksjon i dokumentdeling. Dokumentdeling er en mulighet til å dele dokumenter på tvers av kommuner. Passer fint for IKT samarbeid.
Webinar
Flytkart
Denne gangen er det en introduksjon til funksjonen Flytkart! Webinaret passer for alle, særlig forfattere. Funksjonen er en del av dokumentmodulen og vil passe fint for dere som har denne modulen.
Webinar
Svare ut sjekklister
Ved å benytte seg av sjekkliste-modulen kan du svare ut sjekklister rett i kvalitetsystemet. For eksempel vernerunde! Bli med for oppfriskning eller for å lære!
Webinar
Dokumentmodulen, eksterne løsninger
Målet med webinaret er å se på løsninger for hvordan innhold i dokumentbiblioteket kan deles utenfor kommunen: - Dokumentdeling - Ekstern portal
Webinar
Dokumentmodulen, format
Webinar i _Compilo kvalitet om dokumentformat i dokumentmodulen. Format vi gjennomgår: - Flytkart - Skjema - GDPR-protokoll - Prosedyre
Webinar
Introduksjon til ROS
En introduksjon eller oppfriskning i modulen for Risiko- og Sårbarhetsanalyser. ROS er en viktig del av internkontrollen. For ledere, sysadmin og superbrukere.
Webinar
Enkel Risikoanalyse
Compilo har produsert en “lettvint” ros, i form at et ROS-dokument som ligger i dokumentasjonsmodulen. Webinaret går igjennom hvordan man gjennomfører en enkel ros i dette formatet. Webinaret er egnet for alle som har tilgang til å redigere dokumenter i systemet, men og nyttig for alle brukere av systemet.
Introduksjon kategoribygger
En kort intro i kategoribyggeren. Kategoribygger dreier seg om systemoppsettet bak i kvalitetssystemet, og er ment for systemadministratorer.
Webinar
Integrasjon mellom Compilo _Kvalitet og CosDoc (Dips)
Compilo og Dips har sammen laget en integrasjon som sikrer at avvik som registreres i CosDoc automatisk overføres til Compilo _Kvalitet for behandling, lukket avvik blir automatisk overført til Cosdoc.
Integrasjon mellom KF-Håndbøker og Compilo Kvalitet
Integrasjonen er utviklet for å gi dere tilgang til KF-Håndbøker via Compilo _Kvalitet. Ansatte og ledere finner lokalt og sentralt regelverk, prosedyrer, avvikshåndtering og risikostyring på en arbeidsflate.
Webinar
Bridge _Kontraktsadministrasjon
Har kommunen kontroll på sine kontrakter? Bli kjent med verktøyet bridge og modulen kontraktsadministrasjon. Verktøyet er ment for kommuneledelsen. Webinaret fungerer som en introduksjon
Webinar
Bridge _Oppfølging av politiske vedtak
System og metode for oppfølging og kontroll av politiske vedtak.
Webinar
Bridge _Modenhetsanalyse
Sikrer dokumentert kunnskap i forhold til Kommunelovens §25-1
Webinar
Ledelsesrapportering
Kommunelovens §25 stiller krav om rapportering av internkontrollarbeidet til kommunestyret. Compilo drøfter hva slik rapportering kan inneholder, hvor dere finner aktuelle data og hvordan dere presentere informasjon på en god måte.
Webinar
Integrasjoner i Compilo
Hjertelig velkommen til webinar om integrasjoner i Compilo. Vi har over de siste årene jobbet dedikert for å få på plass forskjellige integrasjoner. Dette webinaret vil være en introduksjon og gi et godt overblikk over de forskjellige integrasjonene og hva de gjør i Compilo.
Webinar
Integrasjon mot arkivsystemet
Mye av innholdet som blir produsert i Compilo er arkivverdig. Mange sliter i dag med å arkivere dette manuelt og etter forespørsel har vi satt opp integrasjoner mot de mest brukte arkivsystemene. Arkivverket anbefaler også å ha slike integrasjoner på plass for sømløs overføring.
Webinar
Famac og Compilo snakker sammen, Integrasjon mot FDV-huset
Vi viser hvordan integrasjonen fungerer i praksis, og hva som må på plass hos kommunen for å ha dette. Passer fint for teknisk ansvarlig, systemansvarlig eller liknende.
Webinar
Integrasjon Identum/Compilo
I dette webinaret vil vi fortelle om vår seneste integrasjon, nemlig integrasjonen mellom Identum og Compilo.
Webinar
Civis – en innbyggerapp for kommuner og fylkeskommuner
Civis samler alle landets kommuner og fylkeskommuner i èn og samme applikasjon. Denne appen åpner for digital samhandling og kommunikasjon mellom kommuner, fylkeskommuner, innbyggere og foreninger på tvers av kommunegrenser. Civis er ferdig utviklet hyllevare som er spesialtilpasset offentlig sektor. Agenda: Hva er Civis og hvordan fungerer det? Hvorfor gjør vi dette? Eksempler på bruk av Civis i kommune Civis svarer ut digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019–2025: Én digital offentlig sektor. Q&A For mer informasjon sjekk ut: www.civis.no
Webinar
Presentasjon av Ceepos - en betalingsplattform for alle kommunens behov
I Confirma Software har vi flere søsterselskaper, og ett av disse selskapene er Computer Program Unit (CPU). Deres betalingsplattform Ceepos er spesielt utviklet med tanke på offentlig sektors behov. Med over 30 års erfaring i Finland har CPU opparbeidet seg en enestående ekspertise på behov og krav til offentlig sektor, og nå er tiden inne for lansering i Norge Betalingsplattform for alle kommunens behov • Ceepos - en betalingsplattform designet for offentlig sektor • Automatiserte prosesser som sparer tid og penger • Et stort utvalg av betalingsmetoder er tilgjengelig
Webinar
Offentlig innsyn - hvordan hente ut dokumentasjon enkelt?
Hva gjør kommunen når de får et offentlig innsyn? Hvordan levere oversiktlig dokumentasjon på en effektiv og tidsbesparende måte? Vi viser hvordan.
Webinar
Opprette prosedyre
Agenda: • Hvordan opprette en prosedyre • Maler: prosedyre eller praktisk prosedyre • Sende dokument på høring, hurtigrevisjon mm. • Metadata – hvilken informasjon ligger her? Dette webinaret passer for: redaktører/forfattere, ledere, systemadministratorer og superbrukere.
Webinar
Compilo Community
Internkontroll i barnevernstjenesten