Webinar
Informasjonssikkerhet og GDPR

KiNS styringssystem blir nå tilgjengelig i Compilo sitt kvalitetssystem.

Målgruppe:
Kommunedirektør, Personvernombud, Sikkerhetsansvarlig, Systemadministrator Compilo.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste