Webinar
GDPR

GDPR webinar med fokus på:

-Prosessen med å få GDPR implementert i egen organisasjon.
-Protokoll, utfylling
-Implementering av GDPR
-Egenkontroll, årlig kontroll
-Ledelsens årlige gjennomgang

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste