Internkontroll

Kommuneloven krever at kommuner og fylkeskommuner tar selvstendig ansvar for å føre kontroll med egen virksomhet. Selv om alle kommuner har oppmerksomhet på internkontroll, ønsker mange ledere mer oversikt og bedre rapportering, og de opplever det utfordrende å få en helhetlig struktur og godt samspill med styringssystemet.
Compilo har siden 2004 hjulpet offentlige og statlige organer med å ivareta sitt ansvar, gjennom vårt internkontroll/kvalitetssystem som er skreddersøm til offentlig sektor, og via vår kompetanse om kommunal forvaltning og styring.