Om oss

Compilo har sitt utspring fra Vestlandet, nærmere bestemt Sogn. Her har generasjoner livnært seg med hardt arbeid, godt håndverk, nøysomhet og ærlighet. Disse tradisjonene har det vært viktig for oss å videreføre inn i Compilo og i vårt samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.

Compilo AS består av engasjerte og fremadstormende ansatte med høy kompetanse og ledererfaringer fra ulike næringer, som kan faget kvalitet og som har lang erfaring med implementering av internkontroll og ledelse.

Derfor er det i dag flere enn 300.000 ansatte som daglig bruker Compilo kvalitetssystem, for å sikre betryggende kontroll i egen organisasjon.

Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe din organisasjon.