Business Development Manager
Michael Tonheim

Jeg er forretningsutvikler. Kontakt meg gjerne dersom du har tanker om nye løsninger som vi bør utvikle, eller om du ønsker en drøfting om hvordan din organisasjon kan benytte løsningene bedre.