Kurs

Her kan du melde deg på nettkurs og kurs med fysisk oppmøte som Compilo arrangerer. Her vil det være en deltakeravgift pr deltaker som står opplyst på kurset/nettkurset du velger.
Fysisk kurs
Superbrukerkurs
Compilo vil i august arrangere to kurs med deg som systemadministrator og superbruker som målgruppe. Andre vil selvsagt og kunne melde seg på. Hovedfokus vil være: • Avviksmodulen • Dokumentmodulen • Risikomodulen • Årshjulsmodulen Kurs 15. august Målgruppe – systemadministratorer og superbrukere. Er for deg som kjenner systemet fra tidligere, men ønsker å få en oppfriskning, få med deg nye funksjoner mm. Her er det fint om du som melder deg på forehånd melder inn spørsmål. Dette kan være spørsmål du har til alle moduler. Kurs 21. og 22. august Målgruppe – systemadministratorer og superbrukere som ikke kjenner systemet i disse rollene. Her vil det være en grundig gjennomgang av modulene i løpet av 2 dager. Dag 1 Avviksmodulen Årshjulsmodulen (ca 1 time) Dag 2 Dokumentmodulen Risikomodulen – 1 ½ time Om du ikke har alle modulene vil du få kjennskap til disse Praktisk informasjon: Sted: Thon hotel Opera, Oslo Tidspunkt: 09:00 - 15:00 alle dagene Pris: 2950 pr deltaker pr dag inkludert lunch. Alle priser eksl. mva. For påmelding velg dato/datoene du ønsker å melde deg på fra aktivitetslisten. Påmeldingsfrist: 27. juni 2024 (All påmelding er bindende) For alle kursdagene har vi satt et minimumstak på 10 deltakere totalt for at kurset skal bli gjennomført. Det er kun plass til totalt 28 deltakere pr dag maksimalt. Så sikre deg plass tidlig om du ønsker å delta. Har du spørsmål ta gjerne kontakt med [email protected] merk eposten med Superbrukerkurs aug 24 i emnefeltet. Vel møtt
Nettkurs
Ansvarsområder avvik
Målgruppe: systemadministratorer (basis opplæring, men også repetisjon) Varighet: 1 time Pris: 599 kr pr deltaker eksl mva. Modul: Avvik Avviksmodulen: Hvordan gi innsyn til avvik på kategorier: eks HMS, GDPR, mm. Hva er viktig å etterse?
Nettkurs
Dokumenttype sjekkliste/skjema Del 1
Målgruppe: Systemadministrator og personer som skal lage sjekklister Varighet: 2 timer Pris: 699 kr pr deltaker eksl mva. Modul: dokument - dokumenttype skjema Gjennomgang av hvordan lage sjekklister Hvordan en også kan bruke ansvarsområder på sjekklister (se nettkurs ansvarsområder) der en forbereder oppsettet av alternativt behandleransvar eller leserettigheter/innsyn Oppsett av sjekklister
Nettkurs
Sjekkliste del 2 Ansvarsområder - sjekklister
Målgruppe: systemadministratorer ref del 1 Varighet 1 time Pris: 599 kr pr deltaker eksl mva. Modul – dokument – dokumenttype skjema Hvordan benytte ansvarsområder for å gi innsyn og/eller behandlingsansvar til utfylte skjema for andre enn ledere. I del 1 gikk vi igjennom hvordan en lager sjekklister. Del 2 vil fokuset være på innsyn og behandlingsansvar. Dette er noe bare systemadministrator har tilgang til å sette opp. (De som lager skjemaene må evt definere behovet i en bestilling til systemadministrator)
Nettkurs
Flytskjema
Målgruppe: Personer som skal jobbe med oppsett av flytskjema/prosess Varighet: 1 time Pris: 599 kr pr deltaker eksl mva. Modul: dokument Hvilke muligheter gir flytskjema Hvordan lage flytskjema Hvordan bruke flytskjema i visningsvalg
Nettkurs
Visningsvalg
for seg selv og i kombinasjon med visningsnivå Målgruppe: For deg som ønsker å bruke funksjonen visningsvalg. Forutsetning systemadministrator og godkjenningsrett på dokument Varighet: 1 time Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva. Modul: dokument Informasjon om hva som er forutsetningen for å kunne bruke visningsvalg. Hvilke muligheter ligger i bruk av visningsvalg og hvordan tilpasse visningsvalg på startsiden. Kan kombineres med visningsnivå Som deltaker på dette nettkurset vil du om du er interessert kunne delta kostnadsfritt på neste nettkurs tema: Startsiden og begrep
Nettkurs
Startsiden og begrep
Målgruppe: systemadministrator og andre som ønsker å vite mer om muligheter for oppsett og tilpassing på startsiden og begrep i kvalitetssystemet Varighet: 30 time Pris: 100 kr pr deltaker eksl mva Kurset vil informere om hvem som har tilgang til å endre oppsettet av startsiden og hvilke muligheter dette gir. En vil og få informasjon om tilpassinger av startsiden. Endre startbilde, opprette snarveier Begrep: hvordan kan jeg som systemadministrator endre begrep
Nettkurs
Rettigheter
Målgruppe: systemadministratorer og evt superbrukere Varighet: 1 time Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva. Modul: dokument, avvik, ROS og årshjul Informasjon om alle rettigheter som kan bli gitt på de ulike modulene, og om hva rettighetene innebærer
Nettkurs
GDPR – protokoll
Målgruppe: Personer som arbeider med GDPR protokoller Varighet: 0,5 time Pris: 699 kr pr deltaker eksl mva. Modul: dokument Informasjon om dokumenttypen GDPR protokoll – bakgrunn og bruk
Nettkurs
Behandle avvik
Målgruppe: Ledere og andre som ønsker å lære seg behandling av avvik. (stedfortredere og avviksbehandlere som ønsker en oppfriskning) Varighet: 1t 45 min Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva. Modul: avvik Kurset vil gjennomgå alle muligheter ledere har i forbindelse med avviksbehandling. Kurset vil og vise muligheter som deltakere ikke har aktivert hos seg (hva disse er vil det bli informert om) Eksempler: 5 ganger hvorfor, distribusjon av informasjon Er du påmeldt dette kurset er neste opplæring som kommer rett etter: sette stedfortreder / vikar inklusiv. Se egen teamslenke
Nettkurs
Sette vikar/stedfortreder
Målgruppe: ledere, superbrukere, systemadministrator Varighet: 20 min Pris: 100 kr pr deltaker eksl mva. Modul: Avvik Hvordan kan jeg som leder sette inn stedfortreder i forbindelse med eksempelvis ferien. Hvordan kan jeg som superbruker med tilgang til brukeradmin gjøre det på vegne av andre Hvordan kan jeg som systemadministrator få oversikt over hvem som har satt inn stedfortredere for seg og hvordan jeg som sysadmin benytte meg av funksjonen.
Nettkurs
Hvordan sette opp kvalitetssystemet som en portalløsning
Målgruppe: Overordnet ledelse, systemadministratorer, Varighet: 1 time Pris: 599 kr pr deltaker eksl mva. Informasjon om at kvalitetssystemet kan fungere som et intranett. Nye muligheter som er kommet til i mars 22. Vi ser på mulighetene og tar gjerne innspill for endring.
Nettkurs
Kategoribygger
Målgruppe: systemadministratorer primært Compilo ønsker å gi kunder tilgang til selv å gjøre endringer på avvikskategorier. Dette får en mulighet til om en har «kategoribyggeren». Du finner mer informasjon omkring kategoribyggeren ved å søke «kategoribygger» på manualer på spørsmåltegnet venstre side i Compilo – kvalitet. Det er systemadministratorene som har tilgang til kategoribyggeren under ikonet «systemoppsett». Påmeldte til kurset som ikke har etablert kategoribyggeren fra tidligere vil bli fakturert med en etableringskostnad (engangskostnad) pålydende kr 1500,- eksl. mva. Din organisasjon vil da få tilgang til kategoribyggeren. For deltakere som fra tidligere ikke har kategoribyggeren anbefaler vi at dere melder på minimum 2 deltakere. For deltakere som har tilgang til kategoribyggeren vil du kunne delta vederlagsfritt. Velkomment til opplæring i kategoribyggeren.
Nettkurs
Dokument på leseliste/favoritt
Målgruppe: personer med tilgang til å distribuere ut dokumenter Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva Hvordan kan jeg distribuere ut dokumenter på leseliste til mine ansatte evt utvalgte personer. Hvordan kan jeg følge opp hvem som har lest dokumentet og hvordan kan jeg evt sende ut purring Hvordan kan jeg distribuere ut dokumenter som favoritt til mine ansatte evt utvalgte personer Hvordan kan jeg selv velge ut favoritter (dokument/mapper) på min startside.
Nettkurs
ROS – rapporter, sammenstilling
Målgruppe: Personer med tilgang til ROS modulen og systemadministrator Varighet: 1 time Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva Modul: ROS Kurset vil gi deg et innblikk i hvordan du kan sammenstille ROS-vurdering, hvordan du kan dele disse og hvordan du som leder kan få en oversikt over gjennomførte ROS-vurderinger innen ditt ansvarsområde og og hvem som ikke har gjennomført ROS-vurdering. Det blir og gått igjennom ulike filterfunksjoner for bedre oversikt.
Fysisk kurs
Friskus-konferansen
Velkommen til Friskus-konferansen 23. - 24. januar 2024! Konferansen holdes i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norges Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM). Dette arrangeres i samarbeid med mange av Friskus kommunene og fungerer som et læringsnettverk der alle dekker sine kostnader. Friskus fasiliterer. 23. Januar er kun for samarbeidskommuner. Dette er en nettverkssamling • Dagens tema: Erfaringsdeling og gode eksempler på hvordan inkludere og implementere. • Vi har et fantastisk program med innlegg fra kommuneansatte og Trond Edvard Haukedal som er psykolog og foredragsholder. 24. Januar er åpent for alle - konferansens målgruppe er kommuneansatte. • Dagens tema: Hvordan fjerne barrierer for deltakelse? • Denne dagen vil du få faglig påfyll til ditt arbeid og høre fra flere inspirerende foredragsholdere som blant annet Lars Ueland Korbo, Kjartan Almenning, Tone Bye, Vigdis Holm og Trond Edvard Haukedal. • Vi får også høre om nyttige erfaringer fra kommuneansatte. For mer informasjon og detaljert program, ta kontakt med [email protected] eller se https://compilo.no/fil.php?fil=21 Dette blir en konferanse du ikke vil gå glipp av! Praktisk informasjon: Sted: Konferansen holdes i flotte omgivelser i kjernen av Drammen. Papirbredden 1, Grønland 51, 3045 Drammen. Tirsdag 23. januar har vi rom U5110. Onsdag 24. januar har vi rom A3502. For de som har mulighet, er tog et fint transportalternativ til konferansen. Fra Drammen stasjon er det få minutter bort til konferansen og hotellet. Tidspunkt: 23. januar 13.00-17.30 og 24. januar 09.00-14.00 Pris: 250,- eks. mva. per deltaker (uansett om du deltar en eller to dager). Om du melder deg på til konferansen den 23. januar blir du automatisk påmeldt for begge dager. Påmeldingsfrist: 20. januar 2024. All påmelding er bindende.