Kurs

Her kan du melde deg på nettkurs og kurs med fysisk oppmøte som Compilo arrangerer. Her vil det være en deltakeravgift pr deltaker som står opplyst på kurset/nettkurset du velger.
Fysisk kurs
Superbrukerkurs
Compilo arrangerer systemadministrator og superbrukerkurs for kvalitetsstyringssystemet, med hovedvekt på kurs i avviks- og dokumentmodulen.
Nettkurs
Ansvarsområder avvik
Målgruppe: systemadministratorer (basis opplæring, men også repetisjon) Varighet: 1 time Pris: 599 kr pr deltaker eksl mva. Modul: Avvik Avviksmodulen: Hvordan gi innsyn til avvik på kategorier: eks HMS, GDPR, mm. Hva er viktig å etterse?
Nettkurs
Dokumenttype sjekkliste/skjema Del 1
Målgruppe: Systemadministrator og personer som skal lage sjekklister Varighet: 2 timer Pris: 699 kr pr deltaker eksl mva. Modul: dokument - dokumenttype skjema Gjennomgang av hvordan lage sjekklister Hvordan en også kan bruke ansvarsområder på sjekklister (se nettkurs ansvarsområder) der en forbereder oppsettet av alternativt behandleransvar eller leserettigheter/innsyn Oppsett av sjekklister
Nettkurs
Sjekkliste del 2 Ansvarsområder - sjekklister
Målgruppe: systemadministratorer ref del 1 Varighet 1 time Pris: 599 kr pr deltaker eksl mva. Modul – dokument – dokumenttype skjema Hvordan benytte ansvarsområder for å gi innsyn og/eller behandlingsansvar til utfylte skjema for andre enn ledere. I del 1 gikk vi igjennom hvordan en lager sjekklister. Del 2 vil fokuset være på innsyn og behandlingsansvar. Dette er noe bare systemadministrator har tilgang til å sette opp. (De som lager skjemaene må evt definere behovet i en bestilling til systemadministrator)
Nettkurs
Flytskjema
Målgruppe: Personer som skal jobbe med oppsett av flytskjema/prosess Varighet: 1 time Pris: 599 kr pr deltaker eksl mva. Modul: dokument Hvilke muligheter gir flytskjema Hvordan lage flytskjema Hvordan bruke flytskjema i visningsvalg
Nettkurs
Visningsvalg
for seg selv og i kombinasjon med visningsnivå Målgruppe: For deg som ønsker å bruke funksjonen visningsvalg. Forutsetning systemadministrator og godkjenningsrett på dokument Varighet: 1 time Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva. Modul: dokument Informasjon om hva som er forutsetningen for å kunne bruke visningsvalg. Hvilke muligheter ligger i bruk av visningsvalg og hvordan tilpasse visningsvalg på startsiden. Kan kombineres med visningsnivå Som deltaker på dette nettkurset vil du om du er interessert kunne delta kostnadsfritt på neste nettkurs tema: Startsiden og begrep
Nettkurs
Startsiden og begrep
Målgruppe: systemadministrator og andre som ønsker å vite mer om muligheter for oppsett og tilpassing på startsiden og begrep i kvalitetssystemet Varighet: 30 time Pris: 100 kr pr deltaker eksl mva Kurset vil informere om hvem som har tilgang til å endre oppsettet av startsiden og hvilke muligheter dette gir. En vil og få informasjon om tilpassinger av startsiden. Endre startbilde, opprette snarveier Begrep: hvordan kan jeg som systemadministrator endre begrep
Nettkurs
Rettigheter
Målgruppe: systemadministratorer og evt superbrukere Varighet: 1 time Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva. Modul: dokument, avvik, ROS og årshjul Informasjon om alle rettigheter som kan bli gitt på de ulike modulene, og om hva rettighetene innebærer
Nettkurs
GDPR – protokoll
Målgruppe: Personer som arbeider med GDPR protokoller Varighet: 0,5 time Pris: 699 kr pr deltaker eksl mva. Modul: dokument Informasjon om dokumenttypen GDPR protokoll – bakgrunn og bruk
Nettkurs
Behandle avvik
Målgruppe: Ledere og andre som ønsker å lære seg behandling av avvik. (stedfortredere og avviksbehandlere som ønsker en oppfriskning) Varighet: 1t 45 min Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva. Modul: avvik Kurset vil gjennomgå alle muligheter ledere har i forbindelse med avviksbehandling. Kurset vil og vise muligheter som deltakere ikke har aktivert hos seg (hva disse er vil det bli informert om) Eksempler: 5 ganger hvorfor, distribusjon av informasjon Er du påmeldt dette kurset er neste opplæring som kommer rett etter: sette stedfortreder / vikar inklusiv. Se egen teamslenke
Nettkurs
Sette vikar/stedfortreder
Målgruppe: ledere, superbrukere, systemadministrator Varighet: 20 min Pris: 100 kr pr deltaker eksl mva. Modul: Avvik Hvordan kan jeg som leder sette inn stedfortreder i forbindelse med eksempelvis ferien. Hvordan kan jeg som superbruker med tilgang til brukeradmin gjøre det på vegne av andre Hvordan kan jeg som systemadministrator få oversikt over hvem som har satt inn stedfortredere for seg og hvordan jeg som sysadmin benytte meg av funksjonen.
Nettkurs
Hvordan sette opp kvalitetssystemet som en portalløsning
Målgruppe: Overordnet ledelse, systemadministratorer, Varighet: 1 time Pris: 599 kr pr deltaker eksl mva. Informasjon om at kvalitetssystemet kan fungere som et intranett. Nye muligheter som er kommet til i mars 22. Vi ser på mulighetene og tar gjerne innspill for endring.
Nettkurs
Kategoribygger
Målgruppe: systemadministratorer Varighet: 1 time Pris: 790 kr pr deltaker eksl mva. Påvirker ikke årlig kostnader. Modul: avvik De som melder seg på dette kurset bestiller også etablering av kategoribyggeren. Minimum 2 deltakere pr kunde/organisasjon skal ha opplæring.
Nettkurs
Dokument på leseliste/favoritt
Målgruppe: personer med tilgang til å distribuere ut dokumenter Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva Hvordan kan jeg distribuere ut dokumenter på leseliste til mine ansatte evt utvalgte personer. Hvordan kan jeg følge opp hvem som har lest dokumentet og hvordan kan jeg evt sende ut purring Hvordan kan jeg distribuere ut dokumenter som favoritt til mine ansatte evt utvalgte personer Hvordan kan jeg selv velge ut favoritter (dokument/mapper) på min startside.
Nettkurs
ROS – oppsett av modulen
Målgruppe: systemadministratorer og personer som er involvert i ROS Varighet: 1 time Pris: 599 kr pr deltaker eksl mva. Modul: ROS Hvilke muligheter har vi til selv å sette opp ROS-modulen mtp Områder Matriser Maler (risikoobjekt, risikofaktorer, tiltak) Rettighetsoversikt
Nettkurs
ROS – rapporter, sammenstilling
Målgruppe: Personer med tilgang til ROS modulen og systemadministrator Varighet: 1 time Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva Modul: ROS Kurset vil gi deg et innblikk i hvordan du kan sammenstille ROS-vurdering, hvordan du kan dele disse og hvordan du som leder kan få en oversikt over gjennomførte ROS-vurderinger innen ditt ansvarsområde og og hvem som ikke har gjennomført ROS-vurdering. Det blir og gått igjennom ulike filterfunksjoner for bedre oversikt.