Webinar
ROS-oppsett

Målgruppe: systemadministratorer og personer som er involvert i ROS
Varighet: 1 time
Modul: ROS

Hvilke muligheter har vi til selv å sette opp ROS-modulen mtp
• Områder
• Matriser
• Maler (risikoobjekt, risikofaktorer, tiltak)
• Rettighetsoversikt

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste