Rådgivning

For noen organisasjoner kan kvalitetsstyring være omfattende, derfor tilbyr vi også rådgivning og oppfølging. Våre rådgivere benyttes ofte i forbindelse med implementering og oppfølging av selve programvaren, men også i prosjekter, endringer og prosessforbedringer uavhengig av programmer og støttesystemer.
Dine utfordringer er unike, men sjansen er stor for at vi kjenner kjernen i problemene. Vi er alltid lutter øre for å komme til bunns i hva akkurat din organisasjon har behov for. Vår kompetanse og erfaring med kvalitetsstyring er nyttig enten du benytter programvaren Compilo eller ei.