Brukermøte

Brukermøtet er årets viktigste treffpunkt for våre kunder. Brukermøtet er din arena for å møte kollega fra andre kommuner for kompetanseutveksling og stedet, der du kan gi tilbakemeldinger på eksisterende løsninger og melde inn behov for nye funksjoner og moduler.
Her vil informasjon om våre brukermøter bli lagt ut.