Opplæring i kvalitetssystemet

For at vårt system og din organisasjon skal fungere knirkefritt sammen, tilbyr vi grundig opplæring i bruk av programvaren.
Compilo tilbyr opplæring i flere trinn. I en oppstartsfase er det nødvendig med grundig opplæring av definerte administratorer og superbrukere som har ansvaret for prosjektet og implementering av kvalitetssystemet i organisasjonen din. I en utrullingsfase tilbyr Compilo kurs for de enkelte ansatte sammen med administratorer og superbrukere.

Hvor mye opplæring det er behov for avhenger av organisasjonens størrelse og kompleksitet. Standard-opplæring handler først og fremst om å sette opp kvalitetssystemet med de strukturer, roller og rettigheter som speiler organisasjonen.