Risikoanalyse

Metoder for gjennomføring av risikostyring og gjennomføring av risikoanalyse i organisasjoner. Compilo bistår gjerne din organisasjon i arbeidet med å kartlegge og gjennomføre risikoanalyser.

Compilo kan bistå i risikokartlegging med beredskap, informasjonssikkerhet, HMS, kvalitative og kvantitative mål.

Compilo har omfattende erfaring, kunnskap og kompetanse om risikostyring. Vi kan bistå din organisasjon med arbeidet i å kartlegge risiko. Eks. beredskap, informasjonssikkerhet, HMS, kvalitative og kvantitative mål.

Vi kan også bistå din organisasjon i å etablere verktøy og metodikk for riktig gjennomføring av risikoanalyser:

Etablere indikatorer
Etablere kriteriesett
Kunnskapsformidling, erfaring og teori
Lederseminar
Risikostyring etter prinsippene ISO 31010 og Norsk Standard 5814:2006

Lederseminar og kunnskapsformidling

Styresmaktene sine krav til bruk av risikoanalyser
Risikoanalyser som metode i kvalitetsstyring relatert til ISO 9001
Miljøstyring relatert til ISO 14001
Helse, miljø og sikkerhet
Bruk av grovanalyse
Bruk av resultat fra analyse i forbedringsarbeid
Kvantitative analysemetoder
Bruk av risikoanalyser som styrings- og ledelsesverktøy