Samarbeid om kvalitet, internkontroll og ledelse

KS Konsulent og Compilo har en felles driver i våre samfunnsoppdrag om å bistå i utviklingen av bedre styring og prosesser, for ivaretakelse av ledelse, kvalitet og internkontroll i kommunesektoren.

- Vi har over tid hatt gjensidig glede av faglig dialog om sektorens utfordringer og muligheter.

Compilo er ledende leverandør av verktøy til kommunesektoren for kvalitetsstyring, internkontroll og oppfølging. KS-konsulent er toneangivende samarbeidspartner for sektoren.

Samarbeidsavtalen innebærer at vi kan tilby verktøy og prosessbistand som støtter opp om og styrker gjennomføringen av kvalitet og internkontroll i din kommune.

Kommunelovens § 25 har tydeliggjort kommunedirektørens ansvar og vi har sammen utviklet konsept og verktøy som ivaretar og utvikler styringen og det prosessuelle arbeidet med internkontroll, både sektorovergripende og for de enkelte tjenestene.

Vi vil arrangere webinarer med presentasjon og gjennomgang av konsept og verktøy hver fredag fra den 15. oktober 2021.

Kontaktperson hos KS Konsulent Olve Molvik: [email protected]

Kontaktperson hos Compilo John Tonheim: [email protected]

Prosjektbeskrivelse hos KS Konsulent