Nettkurs
Startsiden og begrep

Målgruppe: systemadministrator og andre som ønsker å vite mer om muligheter for oppsett og tilpassing på startsiden og begrep i kvalitetssystemet
Varighet: 30 time
Pris: 100 kr pr deltaker eksl mva

Kurset vil informere om hvem som har tilgang til å endre oppsettet av startsiden og hvilke muligheter dette gir. En vil og få informasjon om tilpassinger av startsiden.
Endre startbilde, opprette snarveier
Begrep: hvordan kan jeg som systemadministrator endre begrep

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste