Nettkurs
Rettigheter

Målgruppe: systemadministratorer og evt superbrukere
Varighet: 1 time
Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva.
Modul: dokument, avvik, ROS og årshjul

Informasjon om alle rettigheter som kan bli gitt på de ulike modulene, og om hva rettighetene innebærer

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste