Nettkurs
Hvordan sette opp kvalitetssystemet som en portalløsning

Målgruppe: Overordnet ledelse, systemadministratorer,
Varighet: 1 time
Pris: 599 kr pr deltaker eksl mva.

Informasjon om at kvalitetssystemet kan fungere som et intranett.
Nye muligheter som er kommet til i mars 22. Vi ser på mulighetene og tar gjerne innspill for endring.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste