Nettkurs
Kategoribygger

Målgruppe: systemadministratorer primært

Compilo ønsker å gi kunder tilgang til selv å gjøre endringer på avvikskategorier. Dette får en mulighet til om en har «kategoribyggeren».
Du finner mer informasjon omkring kategoribyggeren ved å søke «kategoribygger» på manualer på spørsmåltegnet venstre side i Compilo – kvalitet.
Det er systemadministratorene som har tilgang til kategoribyggeren under ikonet «systemoppsett».

Påmeldte til kurset som ikke har etablert kategoribyggeren fra tidligere vil bli fakturert med en etableringskostnad (engangskostnad) pålydende kr 1500,- eksl. mva. Din organisasjon vil da få tilgang til kategoribyggeren. For deltakere som fra tidligere ikke har kategoribyggeren anbefaler vi at dere melder på minimum 2 deltakere.
For deltakere som har tilgang til kategoribyggeren vil du kunne delta vederlagsfritt.

Velkomment til opplæring i kategoribyggeren.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste