Nettkurs
Sette vikar/stedfortreder

Målgruppe: ledere, superbrukere, systemadministrator
Varighet: 20 min
Pris: 100 kr pr deltaker eksl mva.
Modul: Avvik

Hvordan kan jeg som leder sette inn stedfortreder i forbindelse med eksempelvis ferien.
Hvordan kan jeg som superbruker med tilgang til brukeradmin gjøre det på vegne av andre
Hvordan kan jeg som systemadministrator få oversikt over hvem som har satt inn stedfortredere for seg og hvordan jeg som sysadmin benytte meg av funksjonen.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste