Nettkurs
Dokument på leseliste/favoritt

Målgruppe: personer med tilgang til å distribuere ut dokumenter
Pris: 499 kr pr deltaker eksl mva

Hvordan kan jeg distribuere ut dokumenter på leseliste til mine ansatte evt utvalgte personer. Hvordan kan jeg følge opp hvem som har lest dokumentet og hvordan kan jeg evt sende ut purring
Hvordan kan jeg distribuere ut dokumenter som favoritt til mine ansatte evt utvalgte personer

Hvordan kan jeg selv velge ut favoritter (dokument/mapper) på min startside.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste