Fysisk kurs
Superbrukerkurs

Compilo arrangerer systemadministrator og superbrukerkurs for kvalitetsstyringssystemet.
Compilo vil arrangere kurs med deg som systemadministrator og superbruker som målgruppe. Andre vil selvsagt og kunne melde seg på. Gjelder for kunder som har hatt kvalitetssystemet en stund.

Hovedfokus vil være:
• Avviksmodulen
• Dokumentmodulen
• Risikomodulen
• Årshjulsmodulen

Om du ikke har alle modulene vil du få kjennskap til disse

Det vil være en pris pr deltaker pr dag på kursene. Meld deg gjerne på venteliste for å få beskjed om når neste tilsvarende kurs blir satt opp.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med [email protected]

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste