Daglig leder
John Tonheim

Jeg er daglig leder. Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om hvordan du som leder kan sikre betryggende kontroll, eller om du ønsker et ledelses seminar i din organisasjon.