Metode

For å implementere internkontroll er ledelsen i posisjon til å organisere og tilrettelegge for bruk av en helhetlig metode som sikrer kontroll, endring, utvikling og læring og som gir konkrete resultater.
Compilo har i en årrekke arbeidet med å samordne metode og verktøy.