COSO

COSO er et rammeverk for internkontroll og virksomhetsstyring og er et godt utgangspunkt for styrking av kommuners internkontroll.
COSO baserer seg på tre målsettinger for internkontroll: Målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig regnskapsrapportering og overholdelse av lover og regler.

COSO benyttes av kommuner som har behov for et bredere perspektiv på sin styring.

Programvaren til Compilo er oppbygget etter COSO rammeverk