Webinar
Friskus - Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet

Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet

Fleire og fleire leiarar i norske kommunar etablerer ein digital grunnmur, ein infrastruktur for aktivitet og deltaking
- kva gjer dei?

Ta kontroll over negative trendar med utenforskap og inaktivitet, og gje tilsette verktøy for å klare jobben sin

Dagsaktuelt webinar som passar for politikarar, leiarar og fagpersonar i offentleg sektor

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste