Webinar
Hva er et avvik?

Hvem er webinaret for: Alle 
Innhold: Hva er egentlig et avvik, og hva er varsling? I dette Webinaret ser vi på hva vi legger i begrepene "Forbedringsforslag", "Avvik" og "Varsling":
Dette Webinaret kan godt settes på agendaen i personalmøter f.eks, slik at man får en god diskusjon og felles forståelse i egen organisasjon rundt disse begrepene.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste