Webinar
Friskus - Aktiv og sosial senior

Korleis redusere digitalt utanforskap og legge tilrette for at fleire seniorar er aktiv og sosial ?
- erfaring- og kunnskapsdeling frå innovasjonsprosjektet i kommunar m.a. Ålesund kommune
- aktiv alderdom - vinn vinn for enkeltindivid og samfunn
- innblikk i kva som er mogleg - råd og tips

Webinaret passar for leiarar og fagpersonar i offentleg sektor

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste