Webinar
Arkivverdig innhold- BK Plan

Hvem er webinaret for: Arkivarer og Systemadmin
Innhold: Elektroniske system der data både oppstår og behandles, er det lovpålagt å ha en Bevaring og Kassasjonsplan for. Vi ønsker i dette Webinaret å sette søkelys på viktigheten av at man har en egen BK Plan for data som oppstår og behandles i Compilo, og vil gi dere noen anbefalinger som tar utgangspunkt i data fra revidert BK Plan fra Arkivverket.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste