Webinar
Årshjul

Dette er ikke en opplæring eller et kurs, men en lettbeint introduksjon til funksjonaliteten.

For hvem?
• Kommunens ledergruppe
• Systemadministratorer
• Ledere er også velkommene

Agenda:
• Hvilket nivå i internkontroll svarer årshjul ut?
• Årshjulets logikk i systemet – kan jeg opprette nytt årshjul?
• Årshjul for leder: etablere aktivitet
• Årshjul for ansatt: kvittere ut en aktivitet

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste