Webinar
Friskus - Forenkle deltaking i aktivitet og lokalsamfunn for barn og unge

Korleis nå ut til barn og unge og forenkle deltaking i aktivitet og lokalsamfunn ?
• gje tryggleik og oversikt over tilbod og moglegheitar
• fjern økonomiske barriærer
Dagsaktuelt webinar som passar for politikarar, leiarar og fagpersonar i offentleg sektor

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste