Webinar
Muligheter i Compilo

Informasjon om tilleggsmuligheter i kvalitetssystemet.
Dette webinaret svarer ut deres stadige spørsmål «hva finnes i kvalitetsystemet».

Vi kommer til å trekke frem moduler og deler av programvaren vi vet at ikke alle har kjennskap til eller abonnerer på per i dag.
Dette er en fin mulighet til å oppdage hvilket mulighetsrom som eksisterer i kvalitetssystemet!

Ledergruppen, sysadmin og superbrukere passer for dette webinaret.

Aktivitetsplan