Webinar
Muligheter i Compilo

Hvem: Systemadministratorer, superbrukere og ledere

Innhold: Alt henger sammen med alt. I Compilo har vi verktøy for innbyggere, ansatte og ledere i en kommune. Dette et et webinar hvor vi gir et helhetlig bilde av mulighetene som finnes i Compilo.

Aktivitetsplan