Webinar
Integrasjon mot Famac FDV

For hvem?
• Teknisk ansvarlig /kommunalsjef teknisk
• Avviksbehandler i FDV
• Systemadministrator /superbruker

Agenda:
• Selve integrasjonen – hvilket problem fjerner den?
• Hvordan blir arbeidsflyten med integrasjonen?

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste