Webinar
Introduksjon til Civis - en nasjonal innbyggerapp for alle kommuner

I Civis samler vi hele Kommune-Norge og åpner for digital samhandling og kommunikasjon mellom kommuner, innbyggere, næringsliv og foreninger på tvers av kommunegrenser. Dette innebærer at innbyggere kan eksempelvis kryssfølge sin hjemkommune, arbeidskommune og hyttekommune på en og samme plattform. Og det beste av alt? Civis er ferdig utviklet hyllevare som er spesialtilpasset offentlig sektor.

Agenda:
Hva er Civis og hvordan fungerer det?
Hvorfor gjør vi dette?
Eksempler på bruk av Civis i kommuner
Civis svarer ut digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019–2025: Én digital offentlig sektor.
Q&A

For mer informasjon sjekk ut: www.civis.no

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste