Webinar
Intro til ROS

Hvem: Systemadministratorer, Superbrukere, ledere, prosessgrupper

Innhold:
• Går gjennom en ROS-analyse fra start til stop
• Passer godt for nye, og erfarne brukere av ROS!
• Tid til spørsmål på slutten

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste