Webinar
Friskus - Digital utdeling av fritidskassemidler

– Mange familier kjenner på at dyrtid gjør at det kan være økonomisk krevende å prioritere penger knyttet til barn og unges fritidsaktiviteter og ferietilbud. Det er fint å se at det tilbys et bredt spekter av spennende prosjekter for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter og lokalsamfunn ute i kommunene. Samtidig mangler mange et konkret verktøy for å systematisere og effektivisere arbeidet med redusere barriærer for deltagelse. Til nå er 54,7 millioner kroner utdelt gjennom Friskus øremerket til barn og unges fritidsaktiviteter.

Bli med og lær mer om løsningen.

Aktivitetsplan