Webinar
Oppdateringer i Compilo

HVEM: Alle brukere av systemet, spes for sysadmin og ledere
HVA: Vi gjennomgår oppdateringer som har kommet i kvalitetsytemet siste 12 mnd

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste