Webinar
Dokumentdeling

En introduksjon i dokumentdeling. Dokumentdeling er en mulighet til å dele dokumenter på tvers av kommuner.
Passer fint for IKT samarbeid.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste