Webinar
Friskus - Hvordan inkludere flyktninger i lokalsamfunnet

✅ Ønsker du en bedre integrering i samfunnet? En mulighet for mennesker å komme sammen for å være aktive og delta?

Friskus kan du bruke som et verktøy til integrering av flyktninger der du kan vise aktivitetstilbudene i kommunene og samtidig tilrettelegge for et inkluderende samfunn der alle skal få være aktive, delta og bidra. Vi viser også hvordan man kan rekruttere frivillige til å delta og viser eksempler på prosjekter fra andre kommuner

Bli med og lær mer om plattformen!

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste