Webinar
Få økonomisk kontroll med Bridge: Kontraktsadministrasjon

Har kommunen kontroll på sine kontrakter? Bli kjent med verktøyet bridge og modulen kontraktsadministrasjon.

Verktøyet er ment for kommuneledelsen.
Webinaret fungerer som en introduksjon

Aktivitetsplan