Webinar
Få økonomisk kontroll med Bridge: Kontraktsadministrasjon

Har kommunen kontroll på sine kontrakter? Bli kjent med verktøyet bridge og modulen kontraktsadministrasjon.

Verktøyet er ment for kommuneledelsen.
Webinaret fungerer som en introduksjon

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste