Webinar
Introduksjon til Bridge _Kontraktsadministrasjon

Hjertelig velkommen til introduksjon av kontraktsadministrasjon, er verktøy for kommunens ledergruppe for oversikt over løpende kontrakter, og totalt kostnadsbilde. Sørg for å avslutte kontrakter i tide og ha fullstendig kontroll i eget hus.

Webinaret egner seg for kommunedirektører og kommunalsjefer, i tillegg til økonomi og systemadmin.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste