Webinar
Avvik for "dummies"

Dette er ikke opplæring eller kurs, men et lettbeint webinar.

For hvem?:
• Systemadmin/superbrukere
• Avviksbehandlere
• (nyansatte ledere?)

Agenda:
• Hva er problemet med avviksrapportering per i dag?
• Kort om avvikskultur
• Å sende inn et avvik: effekt av alvorlighetsgrad + kategori
• Å behandle avvik: leders ansvar. handle + lukke avvik
• Å lese avviksstatistikk

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste