Webinar
Typiske avvik

Hvordan å få flere avvik innrapportert samt korrekt alvorlighetsgrad. En metodikk for dette er Compilos funksjon "typiske avvik".

Aktivitetsplan