Webinar
Avvik for "dummies"

Agenda:
• Melde avvik- alvorlighetsgrad/kategori
• Behandle avvik- leder behandler og lukker avvik
• Hvordan skape avvikskultur/forstå betydningen av å melde avvik.
• Avviksstatistikk

Webinaret passer for systemadmin/superbrukere, avviksbehandlere, nyansatte, ledere

Aktivitetsplan