Webinar
Ledelsesrapportering

Kommunelovens §25 stiller krav om rapportering av internkontrollarbeidet til kommunestyret.
Compilo drøfter hva slik rapportering kan inneholder, hvor dere finner aktuelle data og hvordan dere presentere informasjon på en god måte.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste