Webinar
Compilo som et ledelsesverktøy

Hvem er webinaret for: Ledere og sysadmin  
Innhold: I dette webinaret ser vi på hvordan man som leder kan benytte Compilo som et verktøy for ledere. Her ser vi på hvilke rapporter man kan benytte , hvordan man enkelt kan følge opp aktiviteter og oppgaver, samt hvilke kommunikasjonsmuligheter du som leder kan benytte i arbeidshverdagen. Til slutt ser vi på hvordan man kan benytte Compilo opp mot "ledelsens gjennomgang".

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste