Webinar
IK Rapport

Hvem er webinaret for: Ledere, superbrukere og systemadmin.  
Innhold: Generell gjennomgang om hvordan man kan benytte IK Rapport til internkontroll og oppfølging

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste