Webinar
IK Rapport

Hvem er webinaret for: Ledere og Systemadmin 
Innhold: Gjennomgang av IK Rapport og hvordan man kan benytte denne i fbm f.eks AMU møter og ledelsens gjennomgang.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste