Webinar
Tips og triks Compilo-forsiden

For systemadministrator / superbrukere

Hvordan tilpasse og gjøre forsiden i Compilo enda bedre for deres brukere.

Agenda:
• Endre forsidebilde
• Linker på forsiden til eksterne sider
• Legge dokumentbibliotek på forsiden til ansatte basert på hvor i organisasjonen de jobber
• Nyhetsmeldinger på forsiden
• Hvordan kan ansatte velge ut favoritter
• Endre tekst og ordlyd

Mange av funksjonene kan kun gjøres av systemadministrator/ sysadmin.

Aktivitetsplan