Integrasjon mellom KF-Håndbøker og Compilo Kvalitet

Integrasjonen er utviklet for å gi dere tilgang til KF-Håndbøker via Compilo _Kvalitet.
Ansatte og ledere finner lokalt og sentralt regelverk, prosedyrer, avvikshåndtering og risikostyring på en arbeidsflate.

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste