Webinar
Integrasjoner: COSDOC

Hvem er webinaret for: Sysadm Compilo + Sysadm COSDOC 

Innhold:
DIPS Front og Compilo har sammen utviklet en løsning for overføring av registrerte pasientavvik fra CosDoc til Compilo.

Nå trenger dere ikke lengre å behandle og holde oversikt over avvik knyttet til pasienter i CosDoc. Få alle avvik samlet i kommunens avvikssystem Compilo!

Integrasjonen er en standardløsning som skal kunne passe alle, normalt uten behov for lokale tilpasninger. Dette gir ett smidig og rimelig innføringsløp, samt en effekt som er nærmest umiddelbar!

Vil du vite mer om hvilke muligheter dette gir? Meld deg på webinaret.

Aktivitetsplan