Friskus

Vi i friskus jobber for deg som vil gjøre det mulig for alle å delta, oppleve mening og tilhørighet. Friskus.com er den digitale infrastrukturen i kommunen som sikrer at mennesker møtes og bidrar i fellesskap. Ingen må står utenfor.
Se mer informasjon på friskusas.no