Tilgjengelighetserklæring
Compilo Ekstern Portal

Alle skal ha like muligheter til å bruke Compilo Ekstern Portal. Vårt mål er å gjøre den så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Compilo skal på portalen:
  • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
  • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
  • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
Denne erklæringen gjelder for Compilo Ekstern Portal. For å oppfylle kravene, vil også kunden/eier av portal måtte utarbeide innholdet slik at dette støtter kravene, eksempelvis ved at innholdet har et klart og tydelig språk, alternativ tekst til bilder osv.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

  • Vi utbedrer feil og forbedringsforslag fortløpende
  • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
  • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
  • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker. (Eier av portal kan overstyre dette
  • Null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Ingen feil for A og AA, og prøve å ha null AAA-feil.

Status for Ekstern Portal

83,5 av 100 poeng. (15.02.2023) Skåren er basert på verktøyet Siteimproves Digital Certainty Index (DCI).

Dette jobber vi med

  • Øke skåren i Siteimproves Digital Certainty Index (DCI).
  • Utbedre løsningen basert på tilbakemeldinger og tester

Si ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: [email protected]