Civis

Med applikasjonen Civis sikrer vi innbyggerne enkel tilgang på informasjon og digitale selvbetjeningsverktøy, men aller viktigst; Kommunene kan på en enkel og kostnadseffektiv måte nå ut med kritisk informasjon.
Se mer informasjon på civis.no