Webinar
Ingegrasjon mot arkiv

Velkommen til webinar om integrasjon mot arkiv.
For hvem?
• Arkivansvarlig
• Superbruker/sysadmin
• Andre relevante

Agenda:
• Hvordan fungerer integrasjonen
• Hvilke arkivsystem? Acos, Documaster, Sikri
• Hva betyr dette for kommunen?

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste