Webinar
Innbyggeren i fokus

Compilo lanserer Civis - Webinar: Innbyggeren i fokus
  • Enkelt for innbyggerne, enkelt for deg
  • Samler kritisk informasjon ètt sted
  • Sikkerhet ivaretatt (BankID)
  • Topp moderne design (Universell utforming)
  • Det nyeste av teknologi
  • Et nordisk konsept – Utviklet av Compilo
  • La oss diskutere kommunegrensene – Hva er viktig for innbyggeren?