Webinar
AzureAD & SSO

For hvem?
• IT / teknisk ansvarlig / kommunalsjef teknisk

Agenda:
• Hvilke tekniske problemer har vi i dag?
• Hva løser AzureAD?
• Identum som løsning?
• Hva løser SSO (single sign on)
• Hva må kommunen ha på plass for optimal smidighet?

Ingen planlagte forekomster

Skriv deg på venteliste