Webinar
Bridge _Oppfølging av politiske vedtak

System og metode for oppfølging og kontroll av politiske vedtak.

Aktivitetsplan